mecheleninbewegingIn overleg met de Vlaamse overheid neemt het Mechels stadsbestuur extra maatregelen om de verkeersveiligheid op en rond de Colomabrug te verbeteren. Er komen snelheidsremmers en de hele omgeving wordt omgevormd tot een Zone 30. De verkeerslichten worden op knipperstand gezet.

Sinds de start van de grondwerken aan de toekomstige stationsparking werden er aan de Colomabrug verkeerslichten geplaatst. Die bleken wel effectief te zijn voor de vele vrachtwagens die de werf op en af reden – soms tot 35 camions per uur – maar zorgden tegelijk voor een minder vlotte doorstroming van het gewone autoverkeer. Vooral vanuit de wijk Tervuursesteenweg leidde dat tot ongenoegen. Bovendien bleken de lichten weinig of geen effect te hebben op de grote massa voetgangers en fietsers die er ’s morgens en in de late namiddag passeren.

“Wij zagen ons zelfs verplicht er elke dag politiemensen te zetten om die chaos in goede banen te leiden”, licht burgemeester Somers toe. “Wij hebben al het mogelijke geprobeerd om alle weggebruikers ertoe aan te zetten de lichten te respecteren, met een speciale bijdrage op RTV en zelfs met videofilmpjes op sociale media en in de scholen. Maar tevergeefs. En dat leidde tot heel wat frustratie bij de wachtende automobilisten, zodat sommigen zich ook niet altijd aan de lichtenregeling gingen houden. En die gevaarlijke toestand willen we uit de wereld helpen.”

Na advies van de verkeerspolitie en in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid werd daarom beslist om de lichten voortaan op knipperstand te zetten. Tegelijk wordt in de hele omgeving van de Colomabrug een Zone 30 ingevoerd en worden er snelheidsremmende maatregelen aangebracht.”‘Dat gaat zo vlug mogelijk van start”, vervolgt Bart Somers, “en na het bouwverlof komen er meer structurele maatregelen, waardoor het ook voor voetgangers en fietsers duidelijker moet worden hoe ze zich daar moeten gedragen. Tegelijk zullen we er op blijven hameren dat iedereen zich aan de verkeersregels moet houden. Het politietoezicht blijft er zeker voorlopig behouden.”

De stad wil deze testperiode minstens tot 15 oktober laten duren en ze daarna evalueren. De werken aan de stationsomgeving duren immers nog jaren en de werfomstandigheden zullen er voortdurend wijzigen. Daardoor blijft absolute waakzaamheid geboden.