Ziekenhuizen kopen samen NMR-toestel

NMRVlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen heeft aan de ziekenhuizen AZ Heilige Familie in Rumst en Sint-Jozefkliniek in Bornem één gezamenlijk NMR-beeldvormingstoestel toegekend. Een dergelijk toestel staat ook wel bekend als MRI of KST.

Beide ziekenhuizen zijn zeer verheugd over deze uitbreiding van hun diagnostische mogelijkheden. “In het belang van alle patiënten van de Rupelstreek, Klein-Brabant en Vaartland hebben beide ziekenhuizen de krachten en expertise gebundeld. We kopen dit toestel gezamenlijk aan en beheren en bedienen het met de medisch specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen en technologen van beide ziekenhuizen”, zeggen de instellingen in een gezamenlijke mededeling. “Daardoor kunnen we een uitstekende service en brede expertise aanbieden aan de patiënten van beide ziekenhuizen en aan de huisartsen die voor hun patiënt snel een NMR-onderzoek wensen. De bestaande lange wachtlijsten en de doorverwijzingen naar verder gelegen ziekenhuizen zullen met de komst van de eigen NMR tot het verleden behoren.”

Vlaams minister Vandeurzen is bevoegd voor de toewijzing van de erkenning voor 7 bijkomende NMR-toestellen dit jaar en heeft het gezamenlijk dossier van beide ziekenhuizen van de Rupelstreek en Klein-Brabant weerhouden als één van deze 7. Het geeft de nieuwe geest van steeds verregaandere samenwerking tussen Vlaamse ziekenhuizen weer.

Het toestel zal in het AZ Heilige Familie in Rumst worden opgesteld. Het wordt op gelijkwaardige basis en gezamenlijk beheerd door de radiologen van zowel AZ Heilige Familie Rumst als Sint-Jozefkliniek Bornem.

“We hopen eind van dit jaar operationeel te kunnen zijn. De ruimte om het NMR-toestel te kunnen plaatsen, is reeds beschikbaar en de openbare aanbestedingsprocedure voor het toestel loopt.”