Ziekenhuizen Imelda in Bonheiden, Heilig Hart in Lier en Sint-Maarten met campussen in Mechelen en Duffel, gaan nauwer samenwerken. De drie algemeen directeurs van de ziekenhuizen hebben daarvoor een intentieverklaring ondertekend. “Het einddoel is het aanbieden en waarborgen van kwaliteitsvolle, acute en basiszorg dichtbij de patiënt en dat op elke locatie. Ook een optimale samenwerking met huisartsen, paramedici en woonzorgcentra staat centraal”, zegt Guido Van Oevelen, voorzitter van de stuurgroep.

De ondertekening van de intentieverklaring is het startschot van intensieve gesprekken tussen de drie partijen. “Deze intentieverklaring komt voort uit onze wens om een geïntegreerd zorgaanbod tussen de verschillende ziekenhuizen uit te bouwen en om elkaars werking te versterken”, vertelt Guido Van Oevelen. De partners willen een intersectoraal netwerk uitbouwen waarbij alle zorgvormen die nu aanwezig zijn, worden ingebracht. Er wordt gekozen voor een gefaseerde werking. Daarbij wordt eerst werk gemaakt van een ziekenhuisnetwerk.

Imelda en Sint-Maarten werken reeds samen op het gebied van cardiale pathologie, radiotherapie en palliatieve zorgen. Maar ook tussen het Heilig Hart en Sint-Maarten voor radiotherapie en nefrologie en tussen Imelda en Heilig Hart voor pijntherapie, wordt samengewerkt op dit moment. De komende maanden zal de intentieverklaring naar een concrete kaderovereenkomst worden vertaald. “Deze moet de timing en het financieel en juridisch model van onze medische en logische activiteiten vastleggen.” Het doel is om deze kaderovereenkomst eind 2017 klaar te hebben.

Het nieuwe ziekenhuisoverschrijdende netwerk zal samen zo’n 1.800 bedden en meer dan 4.500 medewerkers tellen.