MECHELEN/BONHEIDEN/LIER – Het Imeldaziekenhuis uit Bonheiden, het Lierse H.-Hartziekenhuis, het AZ Sint-Maarten uit Mechelen en het AZ Jan Portaels uit Vilvoorde hebben een kaderovereenkomst ondertekend. Daarmee zijn ze een stap dichter bij de oprichting van het ziekenhuisoverschrijdend netwerk voor het zorggebied Bonheiden-Lier-Mechelen-Vilvoorde. In 2017 ondertekenden de vier ziekenhuizen reeds een intentieverklaring.

Netwerkvoorzitter Guido Van Oevelen zal vanaf nu het netwerkcomité aansturen dat instaat voor de sturing en opvolging van de netwerkactiviteiten. Dat bestaat uit een gemandateerde van de raad van bestuur, de voorzitter van de medische raad, de algemeen directeur en de hoofdarts van elk ziekenhuis. De hoogste beslissingsbevoegdheid blijft momenteel op het niveau van de raden van bestuur van elk ziekenhuis liggen.

“De intenties zijn nu omgezet in een daadwerkelijke samenwerking. De kaderovereenkomst is geen eindpunt, maar markeert vooral de expliciete keuze van de vier betrokken ziekenhuizen voor dit netwerk en de gemeenschappelijke visie op ziekenhuiszorg binnen dit zorggebied”, licht netwerkvoorzitter Guido Van Oevelen toe.

Gemeenschappelijke visie op ziekenhuiszorg

De vier ziekenhuizen hebben ook een gemeenschappelijke visie op ziekenhuiszorg uitgewerkt. “Deze visie stelt nadrukkelijk de patiënt centraal en laat zien dat het netwerk kiest voor toegankelijke, persoonlijke en kwalitatieve zorg. Door de intensieve samenwerking en vergaande integratie van de ziekenhuisactiviteiten zullen zowel de patiënt als de ziekenhuizen, inclusief hun artsen en medewerkers, kunnen profiteren van de meerwaarde van de netwerkvorming”, aldus Guido Van Oevelen. “Daarbij wordt gedacht aan het delen van specialisten, het uitspelen van schaalvoordelen en het benutten van de sterkten van elke partner.”

Het ziekenhuisnetwerk speelt in op de federale en Vlaamse beleidsintenties om via netwerkvorming de kwaliteit en efficiëntie van de ziekenhuiszorg te verbeteren. In de komende periode wordt de organisatie van de geïntegreerde ziekenhuiszorg en de omkadering hiervan verder uitgewerkt. Daarnaast wordt toegewerkt naar de oprichting van een rechtspersoon voor het ziekenhuisnetwerk Bonheiden-Lier-Mechelen-Vilvoorde. Bovendien wordt ook werk gemaakt van een eigen naam en identiteit voor het netwerk.