Vlaanderen stelde een spreidingsplan voor elektrische laadinfrastructuur op. Dat moet een stimulans zijn voor de versnelde omschakeling naar elektrische wagens. Het is nu aan de gemeenten en Eandis om prioritaire locaties voor deze laadpalen voor te stellen.

Zemst doet alleszins zijn best. Tegen 2020 komen er in de gemeente minstens zes laadpalen. De locaties moeten 24/7 toegankelijkheid zijn voor het publiek. De voorlopig best geschikte locaties zijn de parkings van GC De Melkerij in Zemst, parking Gasthuishofweg in Hofstade en parking Waterleestweg in Eppegem.

Deze locaties worden gescreend door de exploitant van de laadpalen. De gemeente financiert enkel de inrichting van twee parkeervakken per laadpaal.

Pas tegen einde 2017 worden de eerste twee palen in Zemst verwacht. Tegen 2020 zouden er laadpalen moeten zijn in elke deelgemeente.