WILLEBROEK – 2017 was een absoluut recordjaar voor de binnenvaart, die ruim 72 miljoen ton goederen vervoerde over de Vlaamse binnenwateren. Dat is een stijging van 6,5% ten aanzien van 2016. In de regio Mechelen-Lier waren er eveneens positieve cijfers voor het Zeekanaal Brussel-Schelde en het Netekanaal.

Niet alleen de vervoerde tonnage piekte in 2017. Ook het containervervoer noteerde met 823.502 containers opnieuw een historisch record. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts is er blij mee. “Elke vracht die vervoerd wordt over het water, moet niet meer over de weg. Als de binnenvaart 6,5% groeit, dan betekent dat 175.815 vrachtwagens minder op de weg. En er is nog veel plaats op de watersnelweg. Tegen 2030 moet de binnenvaart instaan voor 20% van al het goederenvervoer.”

Steeds meer bedrijven ontdekken dat de Vlaamse waterwegen een betrouwbaar alternatief vormen voor de file.

ABC-as

De stijging van het goederenvervoer via het water is met bijna 8% het grootst op de ABC-as (Antwerpen-Brussel-Charleroi). Tot deze as behoort ook het Zeekanaal Brussel-Schelde. De vervoerde tonnage op het Zeekanaal bedroeg in 2017 11.666.828, wat een stijging betekent met 8% t.o.v. 2016. Er werden 177.193 TEU vervoerd.

Op het Netekanaal bedroeg de vervoerde tonnage 638.939  (ongeveer hetzelfde als in 2016) met 88 TEU.

Steeds meer goederen worden geladen of gelost in Vlaanderen. Zo werden er 13.074.714 ton geladen goederen opgetekend. Dit is een stijging van 10,5% ten aanzien van 2016. Het aantal lossingen steeg met +2,4%. Die stijging is te danken aan de dynamische aanpak van de containerterminals langs de Vlaamse waterwegen. Dankzij deze terminals kunnen ook bedrijven die niet vlak langs een waterweg liggen, gebruik maken van de voordelen van de binnenvaart.

In de komende jaren moeten er nieuwe recordcijfers neergezet worden.Tegen 2030 moet het aandeel van de binnenvaart in het totale goederentransport opgeschroefd worden van 15% naar 20%.