kanaalWaterwegen en Zeekanaal (W&Z) is één van de sterkhouders van het Congres Publieke Ruimte dat op 3 maart plaatsheeft in Congrescentrum Lamot in Mechelen. Het congres benadert publieke ruimte vanuit een vakgebiedoverschrijdende invalshoek en wil uiteenlopende stakeholders vanuit hun specifieke expertise bij het thema betrekken.

Ruimte voor water is het congresthema in 2015. De relatie tussen water en openbare ruimte wordt vanuit diverse perspectieven belicht: stadsontwikkeling, klimaatadaptatie, integraal waterbeheer, recreatief water en water als vervoersmodus.

W&Z heeft een belangrijke rol in het congresprogramma. “Waterwegen en Zeekanaal NV zal als sessiecoördinator optreden bij de namiddagsessie Water en bedrijventerreinen“, zegt Axelle Van Laethem van de afdeling Commercieel Beheer bij W&Z. “Waterwegen en Zeekanaal NV tracht op een duurzame wijze om te gaan met water in al zijn aspecten bij de ontwikkeling of herwaardering van bedrijventerreinen en het verdere gebruik ervan. Enerzijds staat bij W&Z de watergebondenheid van de bedrijventerreinen centraal, waarbij het de bedoeling is het transport een volwaardig en milieuvriendelijk alternatief via de waterweg te bieden. Anderzijds wordt bij de ontwikkeling of herwaardering van bedrijventerreinen ook op een doordachte wijze omgegaan met de waterhuishouding en het waterbeheer. Het gaat hierbij dan over de opvang van hemelwater, waterkering en nog veel meer. Deze sessie gaat in op hoe er op een duurzame wijze wordt omgegaan met de component water bij de ontwikkeling van watergebonden bedrijventerreinen.”

Ter illustratie worden aansluitend twee spraakmakende voorbeeldcases toegelicht: het project Eiland Zwijnaarde en het project Blue Gate Antwerp. “Voor de toelichting van Eiland Zwijnaarde hebben projectleider Mieke Gevaert uitgenodigd als gastspreker. Projectleider Maarten Bettens van PMV is gastspreker voor het project Blue Gate Antwerp.”

Waterwegen en Zeekanaal NV zal ook optreden als gastspreker in de namiddagsessie Robuuste Valleien. “Hier zal de integratie van Sigmawerken in de heraanleg van de Scheldekaaien in Antwerpen worden toegelicht.”