Foto W&Z NV.

Foto W&Z NV.

Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) uit Willebroek onderzoekt de komende maanden in het kader van een Europees gesubsidieerd project of energiewinning uit de getijden op de Schelde haalbaar is.

W&Z heeft aan de Scheldebruggen tussen Temse en Bornem een ponton met testopstelling geplaatst. Deze installatie moet de technische en financiële haalbaarheid van energiewinning uit de getijden onderzoeken. Een turbine met verticale as van Water2Energy zal gedurende een maand de stroming van het Scheldewater omzetten in elektriciteit. Vanwege de relatief trage stroming van de Schelde is dit niet evident. Diverse meetgegevens als stromingssnelheid en opgebracht vermogen zullen daarbij in kaart worden gebracht.

Tegelijkertijd plaatste ook het Franse ULCO (Université Littoral du côte d’Opale) een testopstelling om de invloed van de turbulentie van het water op de energieopbrengst te onderzoeken. Het onderzoek kadert binnen het Europees ProTide-project. Naast W&Z en ULCO participeren ook de Nederlandse Provincie Zeeland, het Britse Isle of Wight  en Dover Harbour Board in ProTide. De doelstelling van deze Europese samenwerking, in het kader van Interreg NWE, is om getijdenenergie door onderzoek en innovaties te laten doorgroeien tot een volwaardige bron van duurzame energie. Getijdenenergie is niet alleen een zeer betrouwbare en voorspelbare bron van energie. Het is ook een energievorm met weinig ecologische en visuele impact. Op een grotere schaal kan getijdenenergie een nieuw alternatief vormen voor fossiele brandstoffen.
Vanaf 14 november zal Waterwegen en Zeekanaal een nieuwe testopstelling plaatsen met een ander type turbine met horizontale as van Aquascrew.