DijleVlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) uit Willebroek en stad Mechelen gaan aan de Mechelse Zandpoortvest de Binnen-Dijle opnieuw bovengronds laten stromen. De oevers van de Binnen-Dijle worden heringericht met oog voor ongedwongen beleving en gebruik. De werken zouden eind 2016 of begin 2017 klaar moeten zijn.

Bij de heraanleg van de kleine ring rond Mechelen, eind jaren 1970, werd dit deel van de Binnen-Dijle ingekokerd voor de aanleg van de wegen en een parking.

Met het openleggen van de Binnen-Dijle zal de Zandpoortvest visueel en ruimtelijk worden opgewaardeerd. Het plein krijgt een groene invulling met voldoende mogelijkheid om te verpozen langs het water.

Aan de zuidelijke zijde van de Dijle komt een bloemenrijke oever. Er wordt eveneens een nieuwe fietsenstalling neergezet. Voor het openleggen van de Binnen-Dijle moeten de bestaande bomen noodgedwongen verdwijnen. Langs de vest worden enkele nieuwe, statige bomen geplant om het groene karakter van de plek markeren.

Aan de noordelijke zijde van de Dijle komt een plein dat aansluit op het toegangsplein van het hogeschoolgebouw. Vanaf dit plein zullen grote natuurstenen traptreden en een zachte helling naar een verdiept bordes leiden. Treden bieden zitmogelijkheden langs de Binnen-Dijle. Een aantal smalle groene oevertrappen komen tot vlakbij een aanliggende ondiepe rietzone.

Op Parking 1 aan de Zandpoortvest zullen 112 parkeerplaatsen verdwijnen. Er zijn wel 200 extra parkeerplaatsen op de pas gerealiseerde bijkomende verdieping op Parking 2.

Door de vernieuwing zullen de huidige frituur en het hamburgerkraam verdwijnen. De stad Mechelen zal met de eigenaar overleggen om een nieuwe locatie te zoeken.

Het voorontwerp voor de werken werd al in 2013 opgemaakt door studieteam SBE – OMGEVING – ARA. Nu Parking 2 uitgebreid is, kunnen de werken beginnen. De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is ingediend. In het voorjaar van 2016 zullen alvast enkele nutsleidingen op en naast het terrein worden verplaatst. Als alles vlot verloopt, starten de eigenlijke werken in de zomer van 2016. Ze zullen een half jaar duren.

De totale kostprijs wordt geraamd op 1,8 miljoen euro. Waterwegen en Zeekanaal NV en de stad Mechelen zullen elk de helft van de kosten dragen. De opdracht is nog niet toegewezen aan een aannemer. De aanbesteding is gepland voor het voorjaar van 2016.