W&Z heeft nieuwe raad van bestuur

tomdehaeneOp voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts heeft de Vlaamse Regering Tom Dehaene (gedeputeerde voor Mobiliteit van de provincie Vlaams-Brabant) benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van Waterwegen en Zeekanaal NV. De benoeming gaat in vanaf 25 januari. De Vlaamse Regering heeft tevens de andere leden van de raad van bestuur van W&Z aangeduid voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.

De bestuurders zijn Jan Balduck, Sonja De Wolf, Koen Derkinderen, Veerle Baeyens, Annemie Bayaert, Frans D’Haese, Ilse Hoet, Joachim Coens, Chris Danckaerts, Leo Clinckers (tevens gedelegeerd bestuurder van W&Z), Koen Anciaux en Sofie Terreur.

Jan Balduck is benoemd tot ondervoorzitter van de raad van bestuur. Maarten van Onckelen wordt regeringsafgevaardigde van de minister bevoegd voor openbare werken en Patrick Moenaert is benoemd als regeringsafgevaardigde voor de minister bevoegd voor financiën en begroting.

W&Z dankt alle afscheidnemende leden van de raad van bestuur voor hun inzet tijdens de afgelopen vijf jaar en in het bijzonder Albert Absillis, die sinds 2007 de functie van voorzitter bekleedde. Aan de nieuwe leden van de leden van de raad van bestuur wenst W&Z veel succes en een vruchtbare samenwerking.