Zondag 19 maart nemen meer dan 170 voorzieningen deel aan de Dag van de Zorg. Scholen, zorg- en welzijnsorganisaties zetten dan hun deuren open om nieuwsgierigen een kijkje te laten nemen over hoe de werking verloopt. Aanvankelijk hield ook Woonzorgcentrum Huize Nazareth in Lier tijdens de Dag van de Zorg een opendeurdag, maar door vertragingen bij de afwerking van het nieuwe gebouw haakt het centrum af. Ze plannen nu een nieuwe opendeurdag op 1 oktober.

Het Lierse woonzorgcentrum kan tijdens de laatste werken aan de nieuwbouw niet de volledige veiligheid garanderen bij het bezoeken van de werf. “Wij hopen om met onze bewoners op 31 mei vanuit het oude gebouw naar de nieuwbouw te kunnen verhuizen. Vanaf 1 juli zou de ingebruikname volledig afgerond moeten zijn”, licht Hilde Driessens, directeur van Woonzorgcentrum Huize Nazareth, toe. “Het is jammer dat we tijdens de Dag van de Zorg geïnteresseerden niet kunnen verwelkomen, maar veiligheid gaat boven alles. Op een later moment zullen we zelf een opendeurdag organiseren om iedereen toch de kans te geven om een kijkje te komen nemen.”

Het oude gebouw, dat 65 bewoners kan huisvesten en sinds 1979 in gebruik is, was dringend aan vervanging toe. De nieuwbouw zorgt voor 44 extra woongelegenheden. “Dat betekent een totaal van 114 verblijfsplaatsen. Daarvan zijn er 107 plaatsen voorzien voor vaste bewoners van het woonzorgcentrum en zeven plaatsen voor kortverblijf”, zegt Hilde Driessens. “Zes woongelegenheden zijn bovendien voor koppels bestemd. Daarmee willen wij hen een kans geven om samen te blijven. Eén van de partners heeft dan zorgen nodig en de andere partner kan als mantelzorger mee in de zorgflat verblijven.” Het huidige gebouw wordt in de zomer afgebroken en er zal een grote tuin in de plaats komen. In Woonzorgcentrum Huize Nazareth werken 62 personeelsleden.