Womama is een nieuw initiatief voor aanstaande en jonge moeders van het Lierse Heilig-Hartziekenhuis. Het is een mobiele vroedvrouwenservice die 7 dagen op 7 thuiszorg biedt aan pas bevallen mama’s.

Algemeen directeur dr. An De Cuyper van het H. Hartziekenhuis: “Bevallen met een verkort ziekenhuisverblijf, met slechts drie in plaats van vier dagen in het ziekenhuis, hoort bij de geplande hervorming van de ziekenhuisfinanciering van minister De Block. Daarnaast wordt de moeder en kind unit van ons ziekenhuis binnenkort volledig vernieuwd waardoor tijdelijk slechts de helft van het aantal bedden ter beschikking is. De combinatie van beide factoren heeft dit nieuwe initiatief in het leven geroepen: de mobiele vroedvrouwen. Inhouse vroedvrouwen die 7 dagen op 7 (inclusief zon- en feestdagen) de extra dagen thuiszorg aanbieden die pas bevallen moeders niet meer in het ziekenhuis kunnen genieten.”

De nieuwe service kreeg de naam Womama, wat moederhuis betekent in het Afrikaans. “We zochten een frisse, nieuwe naam voor dit initiatief,” vertelt zorgcoördinator Brigitte Reyntjens. “Een naam die een gevoel van persoonlijke betrokkenheid en vertrouwen geeft, maar tegelijk ook dynamisme en innovatie uitstraalt.”

Na het ontslag uit het ziekenhuis zijn er twee vaste huisbezoeken gepland: één op dag 4 en één op dag 5 of 6.  Afhanke­lijk van de noden van de pas bevallen moeder kan het aantal worden uitgebreid. “Het vroedvrouwenteam dat al instond voor de prenatale consultaties in het ziekenhuis breidt uit van 5 naar 6 medewerkers. Bovendien worden ze in een roterende planning ingezet. De vroedvrouwen blijven ook op materniteit en in de verloskamer van het ziekenhuis werken en behou­den zo de nodige voeling met de pa­tiënten en de werkvloer.”

De thuiszorg gebeurt, zeker in het geval van problemen, steeds in overleg met de betrokken artsen en huisartsen. “Bevallen in het H.-Hartziekenhuis is een totaalpakket: de gynaecoloog, kinderarts, Womama en de huisarts zorgen ervoor dat de zwangerschap, de bevalling en de zorg voor het pasgeboren kind verlopen  in een huiselijke, veilige en natuurlijke omgeving”, aldus dr. Sabine Dobbelaere, medisch diensthoofd en gynaecoloog.