enqueteDe gemeente Zemst overweegt om een overkoepelend ondernemersplatform op te richten voor alle handelaars en ondernemers van alle deelgemeenten. Nu zijn er in Zemst twee verenigingen met lokaal-economische werking: de Verenigde Handelaars van Hofstade (VHVH) en Unizo Zemst, de lokale afdeling van Unizo.

Beide verenigingen organiseren diverse activiteiten, zowel voor klanten en inwoners als voor eigen leden. Beide zijn vertegenwoordigd in de KMO-stuurgroep, het overlegorgaan tussen gemeentebestuur, ondernemers en zelfstandigen. Ook deze stuurgroep organiseert soms activiteiten voor zelfstandigen en ondernemers (via de gemeentelijke dienst Lokale Economie). De lokaal-economische krachten zijn dus versnipperd in deze relatief kleine ondernemersvijver. “De braderij op de Tervuursesteenweg in Hofstade en de Exclusieve Nacht van de Zemstse Ondernemer zijn twee voorbeelden van grote evenementen die om deze reden verdwenen zijn”, aldus de gemeente.

Een werkgroep met leden van de VHVH, Unizo Zemst en de KMO-stuurgroep sprak informeel de wens uit om een overkoepelend orgaan op te richten dat zelfstandigen, ondernemers en vrije beroepen uit heel Zemst kan verenigen en vertegenwoordigen. Zo kunnen de krachten worden gebundeld bij grote(re) evenementen voor en door zelfstandigen en ondernemers.

Het is echter de vraag of de lokale economie zit te wachten op een dergelijk platform en op dergelijke evenementen. Daarom houdt Zemst op www.zemst.be hierover een online enquête, die loopt van 11 april tot 13 mei.

Handelaars, zelfstandigen, ondernemers of vrije beroepers uit Zemst kunnen hun mening kenbaar maken via de enquête. Ook gepensioneerde zelfstandigen of ondernemers mogen deelnemen.