De Mechelse bouwgroep Willemen heeft het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) ontvangen. Het bedrijf heeft het voorbije jaar tal van acties ondernomen die gelinkt zijn aan de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties en wil daar ook mee doorgaan. “We hebben een actieplan klaar om ook de volgende jaren te blijven inzetten op duurzaam ondernemen”, zegt Tom Willemen, CEO van Willemen Groep.

Eind september 2015 onderschreven 193 staats- en regeringsleiders tijdens de Sustainable Development Summit van de VN de verklaring Transforming our World: the Agenda 2030 for Sustainable Development. De kern van het akkoord is een set van 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die tegen 2030 gehaald moeten worden. Omdat bedrijven een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van deze doelstellingen, lanceerde Voka het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Tom Willemen: “Voor ons is deelname aan het charter een manier om de initiatieven die we vandaag al nemen in te passen in een afgelijnd kader. Bovendien laat het ons toe om ons engagement op het vlak van duurzaam ondernemen uit te bouwen en actiepunten doelgericht uit te werken.”

“Duurzaam ondernemen is een van de speerpunten in ons beleid”, gaat Tom Willemen verder. “Zo waren we een aantal jaren geleden een van de eerste bouwbedrijven met een ISO 14001-certificaat. We vinden het onze verantwoordelijkheid om via ons professionele doen en laten bij te dragen aan een duurzame, kwalitatieve samenleving en wereld. Ook onze medewerkers vinden dat belangrijk. En we willen onze inspanningen nog verhogen.”

Met de ondertekening van het charter verbindt Willemen er zich toe om: duurzaam ondernemen op een proactieve manier te integreren in het bedrijfsbeleid, doelstellingen en concrete acties te formuleren die passen binnen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, te rapporteren over de geboekte resultaten aan de evaluatiecommissie, extern te communiceren over de uitgevoerde acties en continu te werken aan de conformiteit met de sociale, welzijns- en milieuwetgeving.