MECHELEN – De Mechelse bouwgroep Willemen werkt verder aan haar expansie. Willemen wordt volledig eigenaar van Kumpen en richt Willemen Construct en Willemen Infra op.

Op de algemene aandeelhoudersvergadering van Kumpen werd de resterende 50 procent van de aandelen van Kumpen nv overgedragen aan Willemen Groep. Hierdoor wordt Willemen volledig eigenaar van Kumpen. Willemen Groep maakt van de gelegenheid gebruik om haar organisatiestructuur een nog meer toekomstgerichte vorm te geven.

Omdat er tussen de activiteiten van Kumpen en enkele andere bedrijven in de groep heel wat raakvlakken en overeenkomsten zijn, fuseert Willemen General Contractor op 1 juli met de bouwafdeling van Kumpen. Samen vormen zij Willemen Construct nv met hoofdzetel in Mechelen en een vestiging in Hasselt. 

Op een gelijkaardige manier smelten wegenbouwers Aswebo en Aannemingen Van Wellen van Willemen Groep samen met de infra-afdeling van Kumpen. Samen vormen zij Willemen Infra nv met hoofdzetel in Drongen en vestigingen in Hasselt, Kapellen en het Waalse Fleurus.

Kumpen Renovatietechnieken, dat focust op de renovatie van water- en rioleringsleidingen, zal vanaf 1 juli als een aparte vennootschap binnen Willemen Groep opereren, nog steeds onder leiding van Gert-Jan Merkx.

Grootste familiale bouwgroep

Ceo Tom Willemen: “De overname van Kumpen versterkt de positie van Willemen Groep als grootste familiale bouwgroep in België. Het is een belangrijke stap om van Willemen Groep een toonaangevende bouwgroep te maken, gedreven door efficiëntie en innoverende technologieën.”

De integratie van Kumpen in de groep werd een jaar lang voorbereid in werkgroepen met medewerkers uiit elk operationeel domein. “Onder het motto Samen slimmer hebben die onderzocht hoe de krachten van de verschillende bedrijven optimaal gebundeld konden worden. Een stuurgroep coördineerde het ganse proces”, legt Tom Willemen uit.

Willemen Construct vormt straks samen met Cosimco en Franki Construct (beide uit Kontich) en het Luikse Franki de business line bouw. Willemen Infra maakt samen met Vandamme-Madoe, Mobilmat (beide uit Brugge) en Kumpen Renovatietechnieken de business line infrastructuur uit. De business lines bouw en infrastructuur maken op hun beurt deel uit van de cluster algemene aannemingen.

Tom Willemen: “Met de indeling van Willemen Groep in clusters en business lines willen we maximaal synergieën realiseren, overbodige barrières elimineren en ons naar de markt toe duidelijk profileren.”