Willemen bouwt mee aan Spreeuwenhoek

spreeuwenhoekEr zit schot in de realisatie van de woonbuurt Spreeuwenhoek – Venne in Muizen. Met de openbare aanbesteding van lot 1 op de gemeenteraad van Mechelen deze week, werd de eerste stap gezet tot effectieve ontwikkeling van dit gebied. Spreeuwenhoek-Venne moet een groene parkwijk worden die het landelijk karakter van de buurt respecteert maar toch dicht bij de stad ligt en waar het aangenaam wonen wordt.

De ontwikkeling van Spreeuwenhoek vindt plaats op het gebied tussen de Leuvensesteenweg en de Leuvensevaart en tussen Ragheno en Planckendael. Het RUP Spreeuwenhoek houdt de bouw in van 369 wooneenheden, waar gestreefd wordt naar een mix van woningtypes. De ontwikkeling van het gebied zal gebeuren in samenwerking met private partijen.

Momenteel zijn er reeds twee private partners actief in het gebied. Durabrik bereidt de verkavelingsaanvraag voor voor het perceel achter Alstom. Hier komen 50 wooneenheden. Er is tevens een overeenkomst afgesloten tussen Willemen, landbouwer Van Looy en de stad. Hierdoor kan Willemen ook overgaan tot ontwikkeling op de gronden van Van Looy, ter hoogte van het kanaal en de Leemputstraat.

In het kader van de verdere woonontwikkeling werd het gebied opgedeeld in 4 loten, voor de aanleg van de wegen. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om de ontwikkeling te kunnen starten. Lot 1 omvat de Davidstorenstraat, Struikheidestraat, Leemputstraat en Alstomsite. Deze week stond de openbare aanbesteding van lot 1 op de agenda van de gemeenteraad. “Lot 1 omvat wegen- en rioleringswerken in de Lotelingenstraat en de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg naast de Alstomsite. Hierdoor kunnen er vergunningen worden ingediend door ontwikkelaars”, verklaart schepen van Ruimtelijke Ordening Greet Geypen.

Schepen van Openbare Werken Bart De Nijn: “In deze straten is er momenteel geen riolering of is de riolering niet voldoende voor de toekomstige woonontwikkeling. Het bestaande rioleringsstelsel zal eerst moeten worden vernieuwd en heraangelegd. Dit heeft tot gevolg dat voor de bestaande woningen een huisaansluiting kan worden gerealiseerd. Deze werken zijn voor de straten in lot 1 gepland voor 2015.”

Aangezien de centrale woonzone nog ontwikkeld moet worden, zullen de Struikheidestraat en een deel van de Leemputstraat tijdelijk heraangelegd worden. De definitieve heraanleg van deze straten zal omstreeks 2017-2018 gefaseerd gebeuren in functie van de latere ontwikkeling.