WILLEBROEK – Gemeente, lokale politie en de handelsverenigingen van Willebroek hebben een BIN-Z opgericht. Het gaat om een buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers met veiligheid als absolute prioriteit.

Bij een traditioneel buurtinformatienetwerk werken inwoners uit een bepaalde buurt, de gemeente en de lokale politie samen. Bij BIN-Z zijn het de gemeente, dienst preventie en lokale economie, lokale politie Mechelen-Willebroek en de handelsverenigingen van de kanaalgemeente die hun schouders onder het initiatief zetten.

“Bedoeling is om zo het algemene veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale controle te bevorderen, het belang van preventie te verspreiden en uiteraard criminaliteit te verminderen. Dit alles gekoppeld aan een permanente informatie-uitwisseling tussen handelaars uit de gemeente en de politie”, legt burgemeester Eddy Bevers uit. “Voor de handelaar zijn hier geen bijkomende kosten aan verbonden.”

Snel handelen

Voor elke BIN-Z is er een coördinator. Het gaat om de verantwoordelijken van de handelsverenigingen. Zij zijn het vaste aanspreekpunt van de politie en functioneren als spreekbuis tussen politie en de leden van het BIN-Z.

“De leden van dit BIN-Z engageren zich om abnormale feiten, gedragingen en personen onmiddellijk door te geven aan de meldkamer van de lokale politie Mechelen-Willebroek”, aldus schepen voor Lokale Economie Frank Vanwelkenhuysen. “Op die manier kunnen onze handelaars elkaar erg snel op de hoogte brengen wanneer er bijvoorbeeld met vals geld wordt betaald of wanneer ze te maken krijgen met een wisseltruc.”