drijfkrachtDe Willebroekse bedrijven kregen dit jaar voor het eerst geen factuur meer voor de drijfkrachtbelasting of de belasting op motoren. Het gemeentebestuur heeft deze belasting  afgeschaft. Voka – Kamer van Koophandel Mechelen vindt dit een goede zaak en hoopt dat andere gemeenten, die nog de ouderwetse belasting op drijfkracht heffen, het goede voorbeeld van Willebroek volgen.

Voka – Kamer van Koophandel Mechelen ijvert al langer om deze belasting te laten vallen. “Dit is een sterk signaal”, zegt Frédéric Achten, algemeen directeur van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen. “Het bestuur geeft hiermee aan te willen inzetten op het verankeren van bedrijven in de gemeente, ook in deze moeilijke tijden. Deze beslissing draagt bij aan de broodnodige continuïteit van de tewerkstelling, nu en in de toekomst.”

Ook de belasting op de bank-, financierings- of kredietinstellingen, belasting op de ambulante handel en de belasting op het maken van reclame op de openbare weg worden in Willebroek definitief geschrapt. De afgeschafte drijfkrachtbelasting wordt gecompenseerd door een update op basis van het aantal vierkante meters dat een bedrijf inneemt. “Volgens een oud gemeentelijk plan zou er 2,3 miljoen m² bedrijfsoppervlakte zijn”, zegt schepen van Financiën Luc Spiessens. “De huidige lijst van de provincie telt evenwel 3,3 miljoen m².”

Frank Vanwelkenhuysen, schepen voor Lokale Economie van Willebroek: “We willen een gemeente zijn waar wonen, werken, leven en ondernemen perfect samengaan. Alle actoren zijn daarvoor noodzakelijk, ook onze bedrijven. We hebben in de gemeente nog heel wat ruimte en opportuniteiten om te ondernemen. Dus laat ons hopen dat we met deze bijsturingen extra ondernemers en investeerders kunnen aantrekken, die ook een antwoord kunnen bieden op de hoge werkloosheidsgraad in de gemeente.”

De drijfkrachtbelasting is Voka een doorn in het oog. Ze is in het arrondissement Mechelen, na de beslissing van Willebroek, nog in 5 van de 13 gemeenten van kracht: in Lier, Duffel, Sint-Amands, Puurs en Bornem. “We hopen dat hiermee de trend gezet is en dat andere gemeenten het voorbeeld van Willebroek volgen”, aldus Frédéric Achten. “Het blijft noodzakelijk dat de belastingdruk op bedrijven daalt om de nodige jobzekerheid te behouden en te laten groeien. Laat ons hopen dat de gemeenten in navolging van de aangekondigde federale taxshift ook hun lokale situatie grondig bekijken en durven aanpakken.”