De Willebroekse adviesraad voor personen met een beperking heeft, in samenwerking met de gemeente, een wandeling door het centrum van Willebroek georganiseerd. Niet om een frisse neus te halen of de benen te strekken, maar wel om de toegankelijkheid van de handelspanden te inspecteren.

In totaal daagden 14 deelnemers op voor de wandeling, waaronder ook schepen van Mobiliteit Luc Spiessens. “Toegankelijkheid is en blijft een aandachtspunt en deze keuringswandeling is dan ook een goed initiatief. Handelspanden, maar ook openbare gebouwen, bieden vaak onvoldoende toegang door hoge drempels, een zware toegangsdeur of een te smalle doorgang voor personen met een rolwagen of rollator”, klinkt het bij Luc Spiessens. Ook enkele leden van de adviesraad voor personen met een beperking en bewoners van De Meerpaal, een residentiële voorziening voor personen met een beperking, wandelden mee.

Bevindingen

De wandeling heeft de knelpunten bij de Willebroekse handelspanden nu blootgelegd. Schepen van Lokale economie Frank Vanwelkenhuysen, die het initiatief mee ondersteunde, gaat de verschillende aspecten opnemen en er over spreken met de handelaars. “Zo zal onder andere de optie van een belsysteem aan de handelspanden verder worden bekeken en onderzoeken we hoe we handelaars bewuster kunnen maken van het probleem. Bij verbouwingen wordt er namelijk niet altijd bij stil gestaan, maar het is wel een belangrijk gegeven.” De laatste kilometers zijn dus nog niet afgelegd.