Om eigenaars van verwaarloosde en leegstaande gebouwen tot actie aan te moedigen, heeft de gemeente Willebroek een nieuw belastingreglement goedgekeurd. Dat is het gevolg van het gewijzigde Vlaamse Grond- en Pandendecreet, waardoor gemeenten voortaan zelf verwaarloosde woningen en gebouwen kunnen inventariseren en belasten.

De jaarlijkse belasting per pand wordt in Willebroek van iets meer dan 1.000 euro opgetrokken tot 3.750 euro. De belasting is verschuldigd op het ogenblik dat het pand gedurende twaalf opeenvolgende maanden opgenomen is in een inventaris. “Momenteel is de lijst van leegstaande panden nog niet actueel, maar de komende maanden wordt volop werk gemaakt van een actualisatie”, zegt schepen van Financiën en Begroting Luc Spiessens. Er zijn vrijstellingen wanneer het pand wordt gerenoveerd of als een pop-up zaak in het pand wordt toegelaten.

De aanpassing van de belasting komt er volgens de gemeente niet om financiële redenen. “De gemeente wil op deze manier de opwaardering van leegstaande of verwaarloosde panden stimuleren omdat die een erg negatieve impact hebben op de buurt.” Momenteel telt Willebroek heel wat leegstaande handelspanden waarboven de gepensioneerde eigenaars nog wonen. “Voorheen kon zulke situatie niet belast worden, nu dus wel. We gaan die eigenaars echter wel begeleiden. In de loop van dit jaar komt er ook een subsidiereglement voor renovaties. Die subsidie zou dan kunnen gebruikt om een afzonderlijke ingang te maken, waardoor het winkelpand opnieuw op de markt komt.”