Stadspark LierDe vzw Werkmmaat zal in de toekomst ook de minigolf en tennisterreinen in het Lierse stadspark uitbaten. Daartoe wordt de concessie-overeenkomst vernieuwd en uitgebreid. Momenteel gebeurt die door de zaalwachters van de dienst Verhuur infrastructuur en Sport.

Sinds 2007 hebben de stad Lier en het OCMW een samenwerking met de vzw Werkmmaat in het kader van een sociaal dienstbetoon project. Personen met het statuut van Artikel 60, worden gratis ter beschikking gesteld door OCMW en voeren, onder begeleiding van een supervisor van Werkmmaat vzw, opdrachten uit. De oorspronkelijke toeristische insteek werd in de loop van de jaren uitgebreid met heel wat onderhoudstaken voor jeugd en sport. Naast de uitbating van de cafetaria in de speeltuin stadspark staat de vzw Werkmmaat momenteel ook in voor onderhoud van zowel de speeltuin, de toiletten, de sportvelden en minigolf. Wanneer Werkmmaat zowel voor het onderhoud als de exploitatie van de minigolf instaat, kunnen problemen snel opgelost worden. Ze wil voor de opening van de tennisterreinen ook hun medewerkers van Fietspunt mee inschakelen.

De nieuwe concessie ‘Cafetaria Stadspark – minigolf & tennisvelden’ gaat van start op 1 februari 2016 en loopt tot 31 december 2018, en wordt in februari aan de gemeenteraad voorgelegd. De inkomsten uit de exploitatie zullen in de verfraaiing van de minigolf geïnvesteerd worden. De vzw Werkmmaat wil naar analogie met de uitbating van de speeltuin zelf ook initiatieven nemen om de minigolf aantrekkelijker te maken.