De werken voor de bouw van de nieuwe fly-over op het kruispunt van de R6 met de Liersesteenweg en de Antwerpsesteenweg in Mechelen gaan van start. Op de Liersesteenweg is vanaf 16 augustus enkel nog verkeer staduitwaarts mogelijk.

Eindelijk gaat dus de schop in de grond om de gevaarlijke kruispunten van de R6 met de Liersesteenweg en de Antwerpsesteenweg een grondige makeover te geven. In de toekomst zal het verkeer over een brug, de zogenaamde fly-over, over de Liersesteenweg rijden. Dat vermindert het aantal conflicten tussen verkeersstromen en maakt het verkeer vlotter en veiliger. Dit houdt ook in dat het kruispunt onder de brug heringericht wordt. Er komt een op- en afrit zodat het verkeer vlot en veilig de R6 kan op- en afrijden en verkeerslichten zullen een veilige doorstroming garanderen.

Vier fasen

Om de verkeershinder voor de omgeving te spreiden en zeker te zijn dat de werken afgerond zijn voor de opstart van het nieuwe ziekenhuis, gaan de werken van start aan het kruispunt met de Lierstesteenweg (N14). Als deze werken klaar zijn, begint de heraanleg van het kruispunt met de Antwerpsesteenweg.
Vanaf 16 augustus zullen de nutsmaatschappijen starten met het verplaatsen en vernieuwen van leidingen. 11 september begint de aannemer met het aanleggen van de nieuwe op- en afritten van de brug over het kruispunt. De werken nemen in totaal ongeveer 14 maanden in beslag. Om de hinder tijdens de heraanleg van het kruispunt en de bouw van de brug zo veel mogelijk te beperken, wordt gewerkt in vier fasen:

  • werken aan nutsvoorzieningen en archeologisch onderzoek
  • bouw van op- en afritten naast de bestaande R6 en aanleg van een koker voor de Otterbeek
  • bouw van de brug en de toegangshellingen
  • heraanleg van de N14 in de projectzone.

Door deze aanpak blijft verkeer op de R6 en de Liersesteenweg bijna de gehele duur van de werken mogelijk. Zo dienen de op- en afritten die tijdens de eerste fase gebouwd worden, als tijdelijke doorgang voor het verkeer als er tijdens fase 2 aan de brug gewerkt wordt. Enkel het verkeer op de Liersesteenweg wordt een week onderbroken wanneer de doorgang van de Otterbeek wordt vernieuwd, waarschijnlijk begin oktober.

Bereikbaarheidsadviseur

Om de ongemakken tijdens de werken te beperken, stelde het Agentschap Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aan. Hier kunnen bewoners en ondernemers uit de omgeving van de werken terecht met vragen over de bereikbaarheid van hun woning, handelszaak of organisatie. Het team van de bereikbaarheidsadviseur bespreekt de opmerkingen met de werfleiding en geeft een zo concreet mogelijk antwoord. Mailen kan naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be, bellen naar 0477 477 476.