Werken op ring Willebroek uitgesteld

wegenwerkenDe aangekondigde werken die het Agentschap Wegen en Verkeer zou uitvoeren op de ring rond Willebroek, de N16, gaan niet van start op maandag 30 maart.

“Gelet op de zeer laattijdige aankondiging van deze werken, waardoor het voor de lokale overheid onmogelijk was om haar burgers correct en tijdig te informeren, heeft de Willebroekse burgemeester Eddy Bevers beslist dat deze werken onder geen enkel beding mogen aanvangen op maandag 30 maart. Het Agentschap Wegen en Verkeer werd van deze beslissing in kennis gesteld”, zegt commissaris Maurice Dommicent van de lokale politie Mechelen-Willebroek.

De lokale bestuurlijke overheid zal samen met de lokale politie en het Agentschap Wegen en Verkeer overleg plegen over een geschikt tijdstip om deze werken uit te voeren. “Hierbij zal het van het grootste belang zijn te zoeken naar een scenario waarbij de lokale bevolking zo weinig mogelijk hinder zal ondervinden van het doorgaand verkeer met als doel de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid in de buurt van de N16 te kunnen garanderen. Van zodra de modaliteiten voor het uitvoeren van deze werken zijn bepaald, zal er tijdig en uitgebreid worden gecommuniceerd met de weggebruikers maar vooral met de lokale bevolking.”