MECHELEN – De werken voor de bouw van de nieuwe fly-over op het kruispunt van de R6 met de Liersesteenweg en de Antwerpsesteenweg in Mechelen zijn stilgelegd. Dat is een gevolg van de schorsing van de bouwvergunning door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De werken aan het kruispunt van de N14 met de Mechelse ring R6, die in september zijn gestart, zullen vertragingen oplopen. Nu de bouwvergunning werd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd geschorst, moeten de werken worden stilgelegd. Het Agentschap Wegen en Verkeer bekijkt de komende dagen samen met de partners hoe de heraanleg zo snel mogelijk hervat kan worden.

Er wordt nu enkel nog voor gezorgd dat de werf (verkeers)veilig en ordentelijk wordt achtergelaten. Zo worden de tijdelijke ingrepen voor de omleiding van de Otterbeek opgeheven. Ook zal de aannemer de afwatering van de nieuw aangelegde hellingen nog in orde brengen om wateroverlast bij huizen in de buurt van het kruispunt te vermijden.

Aan het kruispunt van de R6 met de Liersesteenweg wordt een zogenaamde fly-over gebouwd. Naast een veiligere verkeerssituatie moet die ook zorgen voor een vlotte ontsluiting van het nieuwe ziekenhuis AZ Sint-Maarten. Dat opent in oktober 2018 de deuren.

De aanleiding van de procedure tot schorsing is een individueel onteigeningstraject.