sintmaartenDe werkzaamheden aan de bouw van het nieuwe AZ Sint-Maarten in Mechelen vorderen zoals gepland. Als de weersomstandigheden gunstig zijn, wordt in december verder gewerkt aan de wanden van de kelder aan de west- en de zuidzijde. Normaal gezien moeten die klaar zijn tegen eind januari. Deze wanden worden meteen  voorzien van de nodige waterdichte afwerkingslagen en isolatie. Daarna wordt de buitenzijde met grond aangevuld.

Begin deze maand is eveneens een aanvang genomen met de aanleg van de riolering van het nutsgebouw en de parkeergarage voor ziekenwagens. Daarna wordt gestart met de wapening van de vloerplaat van dit aparte gebouw. Voor de kerstvakantie zouden de wapening en het beton van de logistieke put afgewerkt moeten zijn.

In de ruggengraat van het gebouw worden de kernzones van de trappen en liftkokers opgetrokken. Afhankelijk van de zone wordt al gewerkt op de eerste, tweede, derde en vierde verdieping.

In de meest oostelijk gelegen bouwdelen worden de sandwich-gevelelementen, inclusief het witte beton, en de nodige kolommen en balken gemonteerd. Daarna kan ook in deze zones nog voor de kerstvakantie de vloerplaat van de eerste verdieping worden afgewerkt.

De bouw van het nieuwe ziekenhuis zal vijf jaar duren en zal in totaal 327,4 miljoen euro kosten. Er zullen 654 bedden zijn voor opname en 96 plaatsen in het dagziekenhuis. Eind 2018 zal het ziekenhuis in gebruik worden genomen.