Werken aan Battelbrug starten maandag

BattelbrugMaandag 7 september starten de werkzaamheden aan de Battelbrug in Mechelen. Aannemer Artes-Roegiers zal eerst het oude brugdek lokaal ontdoen van zijn beschermende verflaag om het daarna in stukken te kunnen afvoeren.

Het oude brugdek van de Battelbrug werd in het verleden bewerkt met loodmenie. Deze beschermende laag bevat lood en kan schadelijk zijn voor mens en milieu. Om te vermijden dat deeltjes van de verflaag vrijkomen in de omgeving, wordt een deel van de laag op gecontroleerde wijze door technici in speciale beschermkledij verwijderd. Dat gebeurt dus vóór het demonteren van het versleten brugdek. Deze operatie levert geen direct gevaar op voor de omgeving.

Na het verwijderen van de loodmenie zal de aannemer het oude brugdek in stukken branden om het vervolgens te kunnen afvoeren. Ondertussen zal ook een deel van het betonnen brughoofd aan de zijde van Battelse Bergen worden afgebroken.

Maandagochtend rond 6 uur wordt de noodbrug geplaatst. Vrijdag werd daarvoor reeds het nodige materiaal ter plaatse gebracht en werd een kraan opgesteld.

Opdrachtgever Waterwegen & Zeekanaal en aannemer Artes-Roegiers streven er naar om de hinder voor omwonenden tot een minimum te beperken. Nieuws over de vorderingen van de werken en eventuele wijzigingen in de planning zullen te volgen zijn via www.wenz.be en via www.mechelen.be/wegenwerken en de sociale media.