MECHELEN – Vijf tot tien mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar een duurzame tewerkstelling. Dat was de doelstelling van tewerkstellingsproject WerKans van het Mechelse IV-ENT. Een jaar na de opstart zijn al zeventien mensen begeleid en met de steun van nieuwe partnerbedrijven kunnen die cijfers nog stijgen.

WerKans werd opgestart met financiële steun van de stad Mechelen (10.000 euro) en van de provincie (impulssubsidie van 35.000 euro). “We moeten van een sociale naar een inclusieve economie”, zegt gedeputeerde Peter Bellens. “We hebben nood aan mogelijkheden van doorstroming van mensen die het moeilijk hebben naar de reguliere arbeidsmarkt. Een dergelijk project verhoogt het gevoel van eigenwaarde en zelfrespect van de deelnemers omdat ze een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. De provincie helpt daarbij, onder meer door impulssubsidies, maar ook door renteloze leningen voor starters en opleidingen voor het middenkader om te leren omgaan met mensen die moeilijker aan werk geraken.”

Stiel leren

WerKans wil die mensen die moeilijk aan een job raken, begeleiden in hun loopbaantraject en hen ‘de stiel leren’, bijvoorbeeld door een opleiding voor hef- en reachtrucks. “Naast de doorstroming van de werknemers naar een job geven we bedrijven advies voor een duurzaam HR-beleid. We voelen dat daar behoefte aan is”, zegt Inneke Vos van WerKans. “Na één jaar werking hebben we de begeleiding van 17 mensen opgestart. Vijf daarvan zijn al doorgestroomd naar een job, twee zijn ermee gestopt en tien zijn nog aan hun traject bezig. We hebben al zes actieve samenwerkingen met partnerbedrijven, en dat mogen er nog veel meer worden.”

Partnerbedrijven ODTH en ShopWeDo zijn enthousiast over de samenwerking. Veroniek De Mulder, ceo van ODTH: “Zelfredzaamheid en integratie zijn twee waarden die voor ODTH ook ontzettend belangrijk zijn. Mits de juiste begeleiding kunnen WerKans-mensen volwaardig deel uitmaken van een bedrijf. Ze doen het goed op onze werkvloer. Ondernemers moeten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, en dat kan door mee te werken aan dergelijke projecten.”

Kenny Van Paesschen, ceo van ShopWeDo dat de logistiek voor reeds 80 Belgische webshops verzorgt: “E-fulfilment kan perfect worden uitgevoerd in een sociaal maatschappelijk kader. We zetten WerKans-mensen in voor ons nieuwe project met ODTH in de city hub van dat bedrijf op Mechelen Zuid. Ze werken er voor klanten die een minder hoog servicelevel eisen.”