Wegwijzers naar plattelandsondernemers

mechelsnatuurlijkIn juli krijgen negen Mechelse plattelandsondernemers van Mechels Natuurlijk een infobord aan hun onderneming, en er worden ook wegwijzers geplaatst naar de ondernemingen.

De stad Mechelen en RURANT vzw werken sinds 3 jaar samen aan het Europese project PURE Hubs. Binnen dit project worden er knooppunten ontwikkeld tussen de kern van de stad Mechelen en het platteland (de dorpen Leest, Heffen en Hombeek). Land- en tuinbouwers uit deze dorpen samenbrengen om een netwerk te vormen, was drie jaar geleden één van de eerste stappen. In juni 2012 werd dit netwerk Mechels natuurlijk gedoopt. Het is de verzamelnaam voor intussen 14 ondernemers waar je het Mechelse platteland kan proeven, beleven en genieten. Het is geen netwerk uitsluitend voor land- en tuinbouwers. Ook andere ondernemers die hun omgeving willen promoten zijn welkom.

“De ondernemers van Mechels natuurlijk willen vooruit en zorgen er tegelijk voor dat het Hombeeks Plateau een landelijke omgeving blijft, waar voedsel, recreatie en genieten hand in hand kunnen gaan”, zegt schepen van Landbouw Greet Geypen. “De afgelopen jaren werden er daarom tal van promotiekanalen ingezet om het netwerk beter kenbaar te maken. Er werden brochures ontwikkeld, een fietsroute uitgestippeld, er was een affichecampagne met De Lijn, een pop-up webshop, banners, beachvlaggen, artikels in De Nieuwe Maan, een Facebook-pagina, enzovoort. Met infoborden aan en wegwijzers naar de bedrijven willen wij de troeven van deze ondernemers nog eens extra in de kijker zetten.”

Deze maand worden infoborden geplaatst bij de ondernemers en krijgen ze 2 tot maximaal 4 wegwijzers naar hun onderneming. “Ondernemers moeten vindbaar zijn, anders zien ze een deel van hun klanten voorbij lopen. We willen het landschap zo weinig mogelijk belasten met 100 verschillende borden en pijlen. Dankzij het samenwerken van de ondernemers worden ze gezien, zijn ze te vinden en is het geheel van infoborden en wegwijzers niet storend in het landschap”, zegt schepen van Economie Katleen Den Roover enthousiast.

Het Europese Interreg project PURE Hubs loopt op zijn einde. Maar dit betekent niet het einde van de gerealiseerde knooppunten. Het ontmoetingscentrum De Kettinghe blijft beschikbaar voor alle activiteiten met betrekking tot het platteland. Het netwerk Mechels natuurlijk neemt zelf de touwtjes in handen. De ondernemers zullen verder vergaderen, promotie maken en deelnemen aan activiteiten. Bij vragen zal er ondersteuning zijn vanuit de dienst economie. “Het waren drie intense jaren met ongelofelijk mooie resultaten. Ik kan alleen maar wensen dat Mechelaars en toeristen Mechels natuurlijk blijven ontdekken. Ik droom nog altijd van mijn Mechels natuurlijk – menu. Maar ben al heel blij met de huidige samenwerkingen tussen restaurants en Mechels natuurlijk-ondernemers”, zegt projectcoördinator Sarah De Weerdt.