awvHet Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft een nieuwe bouwvergunning ontvangen voor de doorgetrokken R6 op het grondgebied van Sint-Katelijne-Waver, Bonheiden en Putte. De bouwvergunning werd immers enkele maanden geleden vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Met de aangepaste bouwvergunning wordt een antwoord geboden op de bemerkingen van de Raad. Daarnaast zijn een aantal bijkomende voorwaarden aan de vergunning verbonden. AWV en de betrokken gemeentebesturen zullen de komende weken de voorwaarden van de vergunning bestuderen en overleggen over te nemen maatregelen. Vanaf maandag start de publieke consultatieperiode.

De nieuwe R6 biedt een oplossing voor één van de belangrijkste mobiliteitsknelpunten in de regio Mechelen. De noodzaak en het belang van de nieuwe R6 als essentieel element voor de mobiliteit in de regio staan volgens het AWV buiten kijf. “Het is voor AWV en de betrokken gemeenten dan ook van belang dat er een nieuwe bouwvergunning is afgeleverd die een antwoord biedt op het bezwaar van de Raad voor Vergunningsbetwistingen”, aldus een mededeling van AWV.

De nieuwe bouwvergunning houdt naast een correctie ten gevolge van de beslissing van de Raad van Vergunningsbetwistingen ook een aantal voorwaarden in die gekoppeld zijn aan het afleveren van de vergunning. Een groot deel betreft een bevestiging van maatregelen die voortvloeien uit het Milieu Effecten Rapport en die reeds uitgevoerd of in uitvoering waren ten tijde van de vernietiging van de eerste bouwvergunning. Het gaat dan om de plaatsing van geluidsschermen, maatregelen met betrekking tot de doorgang van klein wild, het voorzien van poelen en het aanplanten van bomenrijen. Daarnaast zijn er ook bijkomende voorwaarden op het vlak van geluidsschermen.

De nieuwe bouwvergunning bepaalt dat binnen de 12 maanden na de aflevering van de vergunning gestart moet worden met de in het MER voorziene geluidsschermen. Bovendien is als nieuwe voorwaarde vastgelegd dat AWV op regelmatige basis verkeerstellingen en geluidsmetingen zal uitvoeren aan de doorgetrokken R6 om systematisch de geluidsniveaus langs de R6 te monitoren. Wanneer op basis van de periodieke geluidsstudies zou worden vastgesteld dat bepaalde geluidsniveaus worden overschreden, dan moeten op die locaties geluidsschermen worden aangebracht.

Zowel AWV als de betrokken gemeentebesturen zullen de bouwvergunning nu in detail bestuderen alvorens verdere stappen te ondernemen. De bedoeling is alvast om in onderling overleg snel concrete stappen te zetten zodat zowel de mobiliteit als de leefbaarheid in de regio gevrijwaard blijven.