Vanaf donderdag 16 februari tot en met vrijdag 24 februari voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op twee plaatsen herstellingen uit aan het wegdek van de ring rond Mechelen (R6). De R6 blijft tijdens de werken open, maar ter hoogte van de werfzones moet het verkeer over één rijstrook. Dat kan voor verkeershinder en files zorgen.

Het betonnen wegdek van de R6 is op enkele plaatsen beschadigd. Om te vermijden dat de schade toeneemt, zijn herstellingswerken noodzakelijk.

Van donderdag 16 tot en met zondag 19 februari wordt er gewerkt iets voorbij het kruispunt met de Liersesteenweg (N14) in de richting van Bonheiden. De rechterrijstrook is daar plaatselijk afgesloten.

Van maandag 20 tot en met vrijdag 24 februari situeert de werfzone zich aan de oprit van de R6 naar de E19 ter hoogte van Mechelen-Noord. Ook hier wordt de rechterrijstrook ingenomen, maar de oprit blijft steeds open.

De uitvoering van de werken is wel afhankelijk van het weer. Als dat niet optimaal is, worden de werken eventueel verschoven naar een latere datum.