E.ON gaat een warmtekrachtcentrale bouwen en uitbaten op de site van Promat in Tisselt. Promat produceert op deze site hoogperformante isolatiematerialen voor de Building Performance divisie van Etex.

E.ON’s energieoplossing zal bestaan uit een gasturbine van 4 MW en een warmterecuperatieketel die zowel elektriciteit als warmte zal leveren. De recuperatieketel krijgt een maximale capaciteit van 25 ton stoom per uur, die rechtstreeks ingezet wordt voor de productieprocessen van Promat. De elektriciteitsproductie komt overeen met het gemiddelde elektriciteitsgebruik van 4.500 gezinnen.

Promat bevestigt met dit project zijn keuze voor duurzaam ondernemen.Het bedrijf vond in E.ON Connecting Energies, een dochteronderneming van E.ON gespecialiseerd in geïntegreerde energieoplossingen, een innovatieve en ervaren partner om dit project samen te ontwikkelen. Voor E.ON, dat zich strategisch uitsluitend richt op hernieuwbare energie, elektriciteitsnetbeheer en klantgerichte oplossingen, past dit project perfect binnen de nieuwe strategie.

Een warmtekrachtcentrale produceert elektriciteit én warmte, in dit geval stoom. De warmte wordt ingezet voor industriële processen. Dit resulteert in een hoog energetisch rendement en tot 30% minder brandstofgebruik in vergelijking met gescheiden conventionele productie van elektriciteit en warmte. Doordat het totale rendement van de installatie op meer dan 80% ligt, wordt ten opzichte van de gescheiden productie van elektriciteit en warmte op basis van aardgas jaarlijks ongeveer 2.000 ton aan CO2-emissies vermeden. De warmtekrachtinstallatie zal in het eerste kwartaal van 2018 in dienst worden genomen. E.ON Connecting Energies zal in een eerste fase gedurende een periode van 15 jaar stoom en elektriciteit aan Promat leveren.

Promat ontwikkelt en produceert brandwerende isolatiematerialen en hoge-temperatuur-isolatieplaten. Naast de brandwerende platen wordt op basis van RO-gips ook nog hoogwaardig pleister gemaakt. Deze producten dragen bij tot de brandveiligheid en energiebesparing van gebouwen en andere constructies. Op die manier leveren ze een positieve milieubijdrage.