W & Z stimuleert watergebonden bedrijvigheid

Zeekanaal Brussel-ScheldeWaterwegen en Zeekanaal NV, gevestigd in Willebroek en beheerder van de waterwegen in het westen en het centrum van Vlaanderen, wil bedrijven ertoe aanzetten om bij het vervoer van materialen en producten zo veel mogelijk waterwegen te gebruiken. De NV die afhangt van het Vlaams ministerie van Openbare Werken en Mobiliteit gebruikt daarbij verscheidene methoden. Gronden langs een waterweg kunnen bijvoorbeeld aan bedrijven in concessie worden gegeven of er kan een PPS (Publiek Private Samenwerking) worden opgezet tussen W & Z en privépartners.

Jens Van Dinter van W & Z afdeling commercieel beheer: “W & Z heeft het voorkooprecht van gronden binnen een bepaalde perimeter langs de waterwegen die door ons beheerd worden. De breedte van die perimeter is niet overal dezelfde, dat varieert. Als bedrijven zich willen vestigen op gronden die onze eigendom zijn, kunnen wij als voorwaarde stellen dat ze de waterweg gebruiken voor het vervoer van hun producten. Bedrijven kunnen met ons een concessie afsluiten. W & Z behoudt dan de zeggenschap over de gronden en de terreinen worden watergebonden ingevuld. Bij de toekenning van een concessie wordt rekening gehouden met diverse factoren, zoals de activiteiten van het bedrijf, hoeveel tonnage ze willen realiseren, of ze goederen vervoeren in bulk of in containers… ”

Kunnen bedrijven die niet onmiddellijk naast de waterweg liggen ook gebruik maken van een waterweg voor het vervoer van goederen?

“Natuurlijk. Dat zijn de zogenaamde tweedelijns-watergebonden bedrijven die niet aan een kaaimuur liggen. Ze zijn een paar honderden meters verder gevestigd, maar maken wel gebruik van de waterweg. Een mooi voorbeeld is de containerterminal van TCT (Trimodale Container Terminal Belgium) aan het Schelde-Brusselkanaal in Willebroek. Daar worden bijvoorbeeld ook containers gelost voor ODTH (Opslag en Distributie Ter Haeghe) in Willebroek. Zo’n terminals langs de waterweg waar diverse bedrijven gebruik van kunnen maken, dat is de nieuwe manier van werken.”

Bedrijven die langs een door W & Z beheerde waterweg liggen en interesse hebben om over te schakelen op vervoer via het water kunnen bij W & Z terecht voor informatie over de aanleg van een kaaimuur?

Containerterminal TCT“De aanleg van zo’n kaaimuur kan bijvoorbeeld via een PPS-project. Dat is een publiek-private samenwerking tussen W & Z en een privé-partner voor de bouw van een kaaimuur. Als aan alle voorwaarden is voldaan, neemt het Vlaams Gewest 80% van de kosten voor de aanleg van de kaaimuur voor zijn rekening. De resterende 20% is voor rekening van de privé-partner die zich ertoe verplicht om de installatie minstens tien jaar uit te baten. De kaaimuur wordt aangelegd op maat van het bedrijf – voor het lossen en laden van bulk is bijvoorbeeld een heel andere kaaimuur nodig dan voor containers. Het PPS-systeem bestaat al sinds 1998 en de afgelopen zestien jaar zijn er al meer dan honderd projecten gerealiseerd. Daartoe behoort ook de TCT-terminal in Willebroek. Interessant is dat zo’n PPS-project ook kan op gronden die niet toebehoren aan W &Z, en ook de uitbreiding van een bestaande kaaimuur komt er voor in aanmerking.”

Is goederenvervoer over het water wel efficiënt en milieuvriendelijk?

“Een binnenschip van 1.350 ton gebruikt vier tot zeven keer minder brandstof per tonkilometer dan een vrachtwagen. Met vijf liter brandstof kan een binnenschip 1 ton goederen 500 kilometer vervoeren. Een trein komt daar maar 333 km mee, een vrachtwagen 100 km en een vliegtuig amper 6,6 km. Een binnenschip van 1.500 ton kan 90 TEU’s of containers tegelijk vervoeren. Daar zijn 70 vrachtwagens voor nodig.”