Vrouwen aan de macht bij Thomas More

thomasmoreDe Algemene Vergadering van Thomas More-hogeschool heeft een nieuwe voorzitter aangesteld en vijf vrouwen benoemd in de Raad van Bestuur. Ludo Lauwers neemt de voorzittersfakkel over van Luc Philips, die Koen Geens verving. Marijke Beel, Joke Dehond, Anneleen Desmyter, Melahat Top en Liesbeth van Bouwel werden aangetrokken als nieuwe bestuurders. Hiermee bestaat de vernieuwde Raad van Bestuur van Thomas More uit 14 leden, waarvan de helft vrouwen. Dit is een unicum in de sector hoger onderwijs.

Minister van Justitie Koen Geens werd in 2012 bij de start van Thomas More benoemd als voorzitter van de Raad van Bestuur, maar liet zich vervangen door Luc Philips, voormalig CFO bij KBC. Nu wordt de voorzittersfakkel definitief doorgegeven aan Ludo Lauwers. Lauwers, arts-specialist anesthesiologie en kritische geneeskunde van opleiding, nam in zijn actieve beroepscarrière diverse topfuncties op in de farmaceutische sector (hij was o.a. Senior Vice-President van Janssen Pharmaceutica en Johnson & Johnson) en engageert zich nog steeds voor diverse mandaten in Vlaamse en nationale onderzoeksinstellingen.

Ludo Lauwers kijkt uit naar zijn nieuwe voorzittersrol en is verheugd dat vijf nieuwe vrouwelijke bestuurders aantreden: “Thomas More is een jonge, dynamische hogeschool met een open organisatiecultuur en flink wat ambitie. De keuze voor jong en divers talent, ook in de Raad van Bestuur, is in die zin vanzelfsprekend. Met de benoemingen van Marijke Beel (Beel & Co bvba), Joke Dehond (CEO en co-owner Inventive Designers nv), Anneleen Desmyter (CEO QRF, gedelegeerd bestuurder Quares), Melahat Top (Project Coordinator Crelan) en Liesbeth van Bouwel (Sr Accountmanager Enterprise Team EMC) brengen we kennis en ervaring binnen op het vlak van ICT en digitalisering, vastgoed, economie, ondernemerschap en diversiteit. Competenties die goed van pas zullen komen om de uitdagingen waar de hogeschool voor staat, deskundig aan te pakken.”

Dat de Raad van Bestuur met 7 mannen en 7 vrouwen nu paritair is samengesteld, vindt Lauwers een belangrijk signaal: “We geven hiermee aan dat we verder willen gaan dan de vooropgestelde norm inzake genderdiversiteit, met name één derde van de mandaten in de raden van bestuur te reserveren voor vrouwen.”

Ook in de directie en het management van Thomas More is er een mooi man-vrouwevenwicht: de directie bestaat uit 2 mannen en 2 vrouwen, in het management is de verhouding ongeveer 40-60. “Verscheidene Europese en internationale studies hebben aangetoond dat organisaties met een seksediverse samenstelling structureel beter presteren op belangrijke criteria als groei, innovatie en efficiëntie. Er wachten Thomas More dus nog mooie tijden!” besluit de nieuwe voorzitter.