LIER – Vrachtverkeer dat van Lier naar de E313 / E34 rijdt of omgekeerd via de N14 zal binnenkort moeten betalen. De kilometerheffing voor zwaar vrachtverkeer wordt na een onderzoek uitgebreid van de Vlaamse snelwegen naar enkele gewestwegen. Ook de N14, die aan de Ring in Lier start, zal dus betalend worden.

De N14 startend vanuit Lier naar het noorden van de provincie kent een stijging van het vrachtverkeer van 15 procent. In zuidelijke richting, dus richting Lier, gaat het om een stijging van 50 procent. Ook in Mechelen aan de Grote Nieuwedijkstraat (+68% en +92%) en de N14 (+1% en +89%) gaan de cijfers de hoogte in. Hetzelfde geldt in Rumst voor de Molenstraat (+38% en +54%) en de N171 (+12% en +133%).

Dit is het gevolg van de kilometerheffing, die in april vorig jaar werd ingevoerd. Sindsdien moeten vrachtwagens van meer dan 3,5 ton betalen voor het gebruik van de belangrijkste wegen. Dat had echter een neveneffect, want de gewestwegen kregen zo te kampen met sluipverkeer. Het Vlaams departement Mobiliteit en Openbare Werken voerde een grootschalige evaluatie uit op 451 trajecten in Vlaanderen. De conclusie daarvan is dat er op 73 trajecten aanzienlijk meer vrachtverkeer is in vergelijking met de metingen van voor de invoering van het systeem. De zware voertuigen kiezen voor deze alternatieve routes om de tolheffing te vermijden.

Uitbreiding kilometerheffing

Om het toenemende sluipverkeer tegen te gaan, wordt de kilometerheffing nu uitgebreid van de snelwegen naar zes gewestwegen. Het gaat om de N35 in West-Vlaanderen, de N42 en N43 in Oost-Vlaanderen, de N73 in Limburg en de N14 in Antwerpen. Op die laatste zal een tolheffing worden ingezet vanaf de kruising met de R16 in Lier tot de kruising met de E34 in Zoersel. De kilometerheffing gaat al op 1 januari 2018 in werking.

Voor de 67 andere trajecten die door de studie als druk werden bevonden, wordt er gezocht naar alternatieve oplossingen.