Frédéric Achten Foto Luc Hilderson

Frédéric Achten
Foto Luc Hilderson

De Voka-Kamers van Koophandel van Mechelen, Kempen en Antwerpen-Waasland organiseerden een gezamenlijke infosessie over een mogelijk stroomtekort en het dreigende afschakelplan. “Acht op de tien ondernemers is verontrust door de berichten over een mogelijke stroomschaarste. Communicatie en informatie zijn essentieel om die ongerustheid te verminderen”, zegt Frédéric Achten, algemeen directeur van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen. Tijdens de infosessie waar 120 ondernemers aan deelnamen, werd meermaals, onder meer door provinciegouverneur Cathy Berx, gedrukt op het belang van een goede voorbereiding en maatregelen om het stroomverbruik te beperken. “Nu is er heel wat aandacht voor een mogelijke afschakeling, maar een stroomonderbreking kan altijd voorkomen”, aldus Cathy Berx. “Het is zeker nuttig dat ieder bedrijf en elke organisatie werk maakt van een plan van aanpak met voorbereidende maatregelen en een te volgen werkwijze bij afschakeling.” Gouverneur Berx verwees ook naar de ON/OFF sensibiliseringscampagne die maandag door de vier ministers van Energie werd opgestart. “Daarbij wordt opgeroepen om samen een afschakeling te voorkomen door het stroomverbruik te beperken.”

Bart Massin, Regulatory Affairs Manager Belux Electrabel, verwees naar het belang van evenwicht op het net. Bij Electrabel worden momenteel acties ondernomen om in de eerste plaats een afschakeling te voorkomen. “Zo contracteren we noodgeneratoren, sensibiliseren we bedrijven en particulieren voor minder energieverbruik en stellen we onderhoudswerken aan onze elektriciteitscentrales uit tot na de winter”, zegt Massin. Luc Rombout van CEMAC waarschuwde voor een ongewettigd optimisme. Een onverwachte black-out is volgens hem verre van onwaarschijnlijk. Hij zette dan ook uitvoerig uiteen hoe een bedrijf proactief en in detail een risicoanalyse en actieplan kan uitwerken.

Tot slot lichtte Tine Deheegher, senior adviser Energie Voka-VEV, toe wat Voka de voorbije weken heeft gerealiseerd. Een afschakeling heeft namelijk ook heel wat consequenties op het vlak van de verhouding tussen werkgever en werknemer: afwezigheid, loon, verzekering e.d. De komende weken vinden nog tal van infosessies plaats. “Daarbij is ook aandacht voor initiatieven om zuinig om te springen met stroom, want ondernemers zijn bereid om hun steentje bij te dragen”, aldus Frédéric Achten. Updates van Voka over de stroomproblematiek vindt u hier.