Voka:”Opties voor Mechelen in Vlaams regeerakkoord”

Frédéric Achten Foto Luc Hilderson

Frédéric Achten
Foto Luc Hilderson

Voka – Kamer van Koophandel Mechelen is blij met de keuze van de nieuwe Vlaamse regering voor een duidelijk sociaal-economisch beleid. “Wij hopen nu op een snelle en concrete invulling en uitvoering van het regeerakkoord”, zegt algemeen directeur Frédéric Achten. “Daarbij willen wij een actieve partner zijn.”

In het Vlaams regeerakkoord vindt Voka – Kamer van Koophandel Mechelen acties terug in domeinen zoals innovatiebeleid, onderwijs en mobiliteit. “Die vergen zeker in het arrondissement Mechelen nog heel wat bijkomende investeringen. Aangezien mobiliteit en logistiek belangrijk zijn in onze regio, hamerden we al op de keuze voor een duurzame mobiliteitsmix”, zegt Frédéric Achten. “Ook de Vlaamse regering zet duidelijk in op de verschillende vervoersmodi om de mobiliteit en logistieke activiteit alle kansen te geven.”

De organisatie wees herhaaldelijk op het belang van een goede aansluiting en ontsluiting van het Zeekanaal. “De nieuwe Vlaamse regering neemt dat ook ter harte. In haar inspanningen voor een verbeterde bereikbaarheid via de waterwegen plant ze een ontwikkeling en versterking van het waterwegennet, met onder meer de verdere uitbouw van het Zeekanaal Brussel-Schelde volgens de geldende internationale normen. Een logische keuze die ook de logistieke zone in Willebroek en omgeving ten goede komt en op de kaart zet.”
Het aanbod van openbaar vervoer versterken, met onder meer een prioriteit voor de tramlijn Willebroek-Brussel van het Brabantnet langs de A12, is erg belangrijk voor werknemers uit Klein-Brabant en Vaartland die dagelijks naar Brussel pendelen. “De Vlaamse focus op het veiliger maken van belangrijke verkeersassen zoals de A12, lijkt alvast ook een opening te creëren voor een herinrichting van de verkeerswisselaar N16-A12-N17 zoals door ons wordt gevraagd”, aldus Frédéric Achten. “De Vlaamse regering komt eveneens tegemoet aan de vraag naar een betere ontsluiting van bedrijventerreinen die ook in het arrondissement Mechelen leeft.”
Op het vlak van onderwijs heeft het Vlaamse regeerakkoord volgens Achten ook oog voor de vraag van Voka naar meer flexibiliteit binnen de onderwijsstructuren, om beter te kunnen inspelen op de arbeidsmarkt.
Voka – Kamer van Koophandel Mechelen reikt dan ook de hand om Vlaamse beleidslijnen die nu soms nog vaag zijn verder concreet te maken met acties en cases in de Mechelse regio. “We willen volop inzetten op de verdere ontplooiing van een belangrijke economische regio in Vlaanderen”, aldus Achten. “Binnen het Vlaams regeerakkoord zijn daarvoor enkele mogelijkheden die we graag samen met de Vlaamse parlementsleden uit onze regio naar hier willen halen.”