KONINGSVoka – Kamer van Koophandel Mechelen waarschuwt voor een Nederlands bedrijf dat op een ongeoorloofde manier probeert domeinnamen te verkopen. René Konings, Liers Voka-ambassadeur en eigenaar van Motorhomes Konings bvba in Koningshooikt, kreeg er mee te maken en klaagde het probleem aan bij de werkgeversorganisatie.

René Konings werd opgebeld door iemand van Media Center Europe uit Nederland, een firma die zich zou bezighouden met domeinnaamregistratie. “Die persoon vertelde mij dat iemand, niet van onze firma, hen had gevraagd om de domeinnaam motorhomeskonings.net te registreren,” zegt Konings. “Als wij deze naam zelf wilden registreren, zou hij dat meteen voor ons doen, maar dan moesten wij dit wel onmiddellijk bevestigen. Hij vertelde mij ook dat ons gesprek werd opgenomen, zodat het zo goed zou zijn als een ondertekende overeenkomst.”

In het verleden zouden nog meer firma’s gelijkaardige situaties hebben meegemaakt. De geregistreerde domeinnamen werden zogezegd vastgelegd voor een periode van tien jaar en zouden doorlinken naar de .be-domeinnaam van de gecontacteerde bedrijven. “Wij kregen via e-mail de factuur, die wij binnen de veertien dagen dienden te betalen,” getuigt Konings. Op de mail met factuur antwoordde René Konings dat hij niet wilde samenwerken met de firma en de juridische dienst en politie zou verwittigen. Sindsdien heeft Konings niets meer vernomen van Media Center Europe.

Hij bracht Voka – Kamer van Koophandel Mechelen op de hoogte zodat andere leden en ondernemers kunnen worden gewaarschuwd. “Het is echt ongehoord dat ondernemers op deze manier worden opgelicht,” zegt manager Belangenbehartiging Bart De bruyn van Voka. “Er wordt geprofiteerd van hardwerkende ondernemers die vaak al te weinig tijd hebben om zulke zaken grondig te bekijken en te onderzoeken.” De werkgeversorganisatie raadt iedereen aan om zo voorzichtig mogelijk te zijn wanneer Media Center Europe hen contacteert en niet zomaar in te gaan op dit aanbod.