Voka vraagt extra ruimte voor KMO’s in Bornem

Frédéric Achten Foto Luc Hilderson

Frédéric Achten
Foto Luc Hilderson

Voka – Kamer van Koophandel Mechelen roept het gemeentebestuur van Bornem met aandrang op niet te talmen met de aangekondigde denkoefening over bijkomende ruimte voor ondernemen in Bornem. Algemeen directeur Frédéric Achten waardeert dit engagement na de beslissing van het gemeentebestuur om de ontwikkeling van de geplande KMO-zone aan de Woestijnstraat in Hingene stop te zetten. “Alleen mag dit geen dode letter blijven, al is het maar om een aantal bestaande bedrijven in de toekomst rechtszekerheid te kunnen bieden”, benadrukt hij.

Begin vorige week maakte het Bornemse college van burgemeester en schepen via burgemeester Luc De boeck bekend dat het afzag van de geplande ontwikkeling van een KMO-zone aan de Woestijnstraat in deelgemeente Hingene. Er was immers niet voldoende draagkracht voor de plannen. Daarmee komt het gemeentebestuur tegemoet aan bezwaren van zowel de buurt als de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), die volgens Voka door aanslepende onzekerheid op ruimtelijk vlak wel juridische vraagtekens bij het plan moest plaatsen.

“Ik deel de visie van de Bornemse gemeentebestuur, die stelt dat het bestuur noch de bedrijven erbij gebaat zijn om in een juridisch onzekere situatie terecht te komen”, aldus Frédéric Achten. “Dat het college van burgemeester en schepenen aangeeft nog steeds te geloven in de noodzaak van bijkomende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor KMO’s in Bornem en daarvoor ook oplossingen wil uitwerken, getuigt duidelijk van een wil tot het verzekeren van een sterke lokale economie in de gemeente.”

De algemeen directeur van Voka-Kamer van Koophandel Mechelen vraagt de Bornemse meerderheid nadrukkelijk dit engagement met de nodige constructiviteit in de praktijk om te zetten, zodat het voor de bedrijfswereld snel – liefst nog tijdens deze zomer – duidelijk wordt waar in Bornem er nieuwe mogelijkheden liggen.

“Bornem laat verstaan dat het in samenspraak met bedrijven die behoefte hebben aan bijkomende ruimte daarvoor naar oplossingen zal zoeken. Ook een actualisatie van het ruimtelijk structuurplan is aangekondigd. Deze acties zijn broodnodig om de economische slagkracht van de gemeente voor de toekomst te kunnen vrijwaren. Vandaag is Bornem economisch gezien één van de sterkhouders in het Mechelse arrondissement. Zo laat de gemeente, na Mechelen, Lier en Heist-op-den-Berg, volgens de economische barometer van de provincie Antwerpen het grootste aandeel optekenen van bewoners die werken in eigen gemeente. Van de beroepsactieve Bornemnaars heeft bijna één op de vijf een job in zijn thuisgemeente. Bovendien verschaffen Bornemse ondernemingen ruim vijfduizend werknemers van buiten de gemeente werk. Het spreekt voor zich dat de creatie van bijkomende ruimte voor ondernemen in Bornem van cruciaal belang is om de gemeente ook in de toekomst als een duidelijke aantrekkingspool van werk te kunnen laten functioneren. Van die hoedanigheid zullen vele werkende Bornemnaars baat hebben, wanneer ze op een steenworp van hun deur aan de slag kunnen.”