voka-mechelenVoka – Kamer van Koophandel Mechelen zet op donderdag 26 februari net als de overige acht Voka – Kamers van Koophandel een stagiair aan het werk in het kader van Ervaring? Werkt!. Als ondersteunende partner van deze campagne wil Voka – Kamer van Koophandel Mechelen werkgevers er mee op wijzen dat dit een goede manier is om jonge werkzoekenden te helpen om ervaring op de arbeidsmarkt op te doen.

De campagne Ervaring? Werkt!, op initiatief van werkgeversorganisaties Voka en Unizo, VDAB, VRT en Adecco, loopt nog tot 31 maart. De campagne wil zo veel mogelijk werkzoekende jongeren en bedrijven informeren over de mogelijkheden om te leren op de werkvloer. De leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar was eind 2014 goed voor 19,6 % van het totale aantal van 229.697 Vlaamse niet-werkende werkzoekenden (bron: VDAB). Al zit Vlaanderen met dit aandeel Europees gezien in de middenmoot, de werkloosheid in deze leeftijdsgroep blijft nog steeds hoog. Formules zoals een betaalde stage, een individuele beroepsopleiding of werkplekleren kunnen daar iets aan doen.

Voka – Kamer van Koophandel Mechelen verleent haar medewerking aan de actie om haar leden-bedrijven te sensibiliseren en geeft zelf het goede voorbeeld door een stagiaire een dag te laten meedraaien op de werkvloer. “Ze helpt het team Projecten bij de voorbereiding van infosessies van het lerend netwerk PLATO en van de volgende bijeenkomst van de Antwerp Entrepreneur Academy. Verder steekt ze het salesteam een handje toe”, aldus algemeen directeur Frédéric Achten. “Omdat het opdoen van ervaringen voor een werkzoekende belangrijk is met het oog op zijn ontwikkeling, engageren we ons graag.” Stagiaire Ellen Liekens is er zeer over te spreken. “Aan het opleidingscentrum van de VDAB volg ik een cursus commercieel medewerker, om als administratief bediende aan de slag te kunnen gaan. Via die weg doe ik al aan werkplekleren bij een selectiekantoor. Deze dag geeft me de kans om een andere bedrijfsomgeving te leren kennen.”

De website ervaringwerkt.be bundelt alle info over ervaringsleren. De campagne is ook op sociale media te volgen, onder meer via de hashtag #ErvaringWerkt op Twitter.