belangenbehartigingVoka-Kamer van Koophandel Mechelen gaat nog sterker inzetten op de belangenbehartiging van de ondernemers uit het arrondissement Mechelen. Deze keuze maakt deel uit van het strategisch plan 2015-2020. Een uitgebreider team zal in de toekomst focussen op het verdedigen van de ondernemersbelangen.

“Zeker in woelige sociaal-economische tijden is het voor ondernemers belangrijk om hun belangen krachtdadig verdedigd te zien”, aldus algemeen directeur Frédéric Achten. “Die taak nemen we op verschillende niveaus ter harte.”

Peter Van Doninck, tot nu toe verantwoordelijke sales en eerstelijnsdienstverlening (EHBO), zal zich focussen op lokale belangenbehartiging en de relaties met de gemeenten. Hij blijft ook het aanspreekpunt voor eerstelijnsdienstverlening en lokale lobbydossiers in nauw overleg met de lokale ondernemersnetwerken. Zo zullen regelmatig overlegmomenten plaatsvinden met burgemeester en schepenen van de diverse gemeenten, en er komen activiteiten waarbij de lokale beleidsmakers worden betrokken. “Bij hen verdedigen we de belangen van onze ondernemingen.”

Het team belangenbehartiging wordt uitgebreid met David Vanderhallen. Hij heeft heel wat ervaring in het uitoefenen van management- en directiefuncties bij talloze organisaties en bedrijven. In de toekomst zal hij zal zich richten op overkoepelende en arrondissementele topics zoals mobiliteit, ruimtelijke ordening, fiscaliteit en bedrijventerreinen. “We hebben faciliteiten nodig om de groei en dynamiek in onze regio te ondersteunen. De overheid moet een kader scheppen om verdere groei en tewerkstelling mogelijk te maken in het arrondissement Mechelen”, benadrukt Frédéric Achten.

Ook extern zal er de nodige ondersteuning geboden worden. “Het gaat vaak om complexe dossiers, waar heel wat knowhow voor nodig is”, aldus Achten. “Die kennis vinden we enerzijds bij het Voka kenniscentrum in Brussel, maar ook bij onze externe partners.” Het team belangenbehartiging zal ondersteund worden door Francine Bellens, die ook bij de lokale ondernemersnetwerken betrokken is.