ringDe Voka – Kamers van Koophandel zijn de files in en om Antwerpen grondig beu en willen een snelle realisatie van de Oosterweelverbinding. Daarom lanceren ze de website Oosterweel.nu. Op de website kan een steunbrief gericht aan de Vlaamse regering worden ondertekend.

Het initiatief voor de campagne komt ook van buiten Antwerpen: onder meer van de Voka-Kamers van Koophandel van Mechelen en Kempen, maar ook de Kamer van Antwerpen-Waasland schaart zich achter het initiatief.

“We roepen echt iedereen op om de steunbrief te ondertekenen, want dit is geen verhaal van bedrijfsleiders alleen”, zegt Frédéric Achten, directeur van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen. “Bedrijven, werknemers van die bedrijven die elke dag in de files staan, vroeger en vroeger moeten vertrekken en hun werk-vrijetijdsbalans verloren zien gaan door het tijdsverlies in de files, vrachtwagenchauffeurs, iedereen heeft er last van.”

De gigantische files zijn een strop voor de Vlaamse economie. “Berekeningen wijzen uit dat de files op de Antwerpse wegen het vrachtvervoer jaarlijks met ongeveer 100 miljoen euro directe economische schade opzadelen. Daar bovenop komen nog eens het indirect economisch verlies en de economische kosten voor de pendelaars. Gemiddeld staat de Vlaming 59,7 uur per jaar in de file; in de Antwerpse regio is dit 78 uur. De directe economische schade van deze files, alleen nog maar voor de piekuren, bedraagt zo’n 500 miljoen euro per jaar of 2 miljoen euro per werkdag. Door deze extra kosten zijn onze bedrijven minder competitief”, aldus Voka.

Ook bedrijfsleiders uit het Mechelse scharen zich achter het initiatief en getuigen op de website, zals Louis De Wael, managing director van het onlangs tot Excellente Onderneming bekroonde Van Dievel Transport. “Van Dievel wil wegtransport veiliger, ecologischer en concurrentieler maken. Daarvoor is een vlotte ontsluiting en doorstroming van het logistieke hart van Europa cruciaal. Het valt niet meer in geld uit te drukken wat de winst gaat zijn van een doortrekking, om te zwijgen van het verlies en vooral van de imagoschade die opgelopen is de laatste 20 jaar. Daadkracht is het enige wat nu telt.”