Voka-KvK Mechelen sluit economisch jaar positief af

Frédéric Achten Foto Luc Hilderson

Frédéric Achten
Foto Luc Hilderson

De ondernemers hebben vertrouwen in 2016. Dat blijkt althans uit de jaarlijkse conjunctuurbarometer van Voka. Ook Frédéric Achten, algemeen directeur van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen, sluit het economisch jaar voorzichtig positief af. Hij roept alle actoren op om zich mee te laten drijven op het groeiende ondernemersvertrouwen.

2015 was een jaar met vele verrassingen, maar ook beloftes die stilaan werden ingelost. “De tegenkantingen verdwijnen in het niets als we de afgelegde weg bekijken”, zegt Frédéric Achten. “Er is eindelijk duidelijkheid rond de stroomvoorziening en Uplace, daarnaast zijn er de omgevingsvergunning, de taxshift, het klimaatakkoord, de hervorming van het doelgroepenbeleid en de innovatiesteun, … Allemaal duidelijke Voka-eisen die het ondernemerschap een boost moeten geven.” Toch dringt hij er op aan dat alle niveaus aandacht blijven schenken aan de ondernemer. “Met een federale taxshift alleen is het niet opgelost; alle niveaus moeten hun steentje bijdragen.” Voor Voka – KvK Mechelen is het dan ook een positieve zaak dat Sint-Amands recent een moedige beslissing nam door de drijfkrachtbelasting af te schaffen. “Eindelijk! Nog slechts vier gemeenten moeten volgen en we zijn in onze regio van die ouderwetse belasting af. Ook lokaal moet worden gewerkt aan een taxshift, administratieve vereenvoudiging en verbeterde dienstverlening. Niet enkel de burger, maar ook de ondernemer vraagt waar voor zijn geld. Indien de ondernemingen het goed doen, dragen ze ook hun steentje bij tot de samenleving. En daar wordt iedereen beter van.”

Voka – Kamer van Koophandel Mechelen trekt in het voorjaar van 2016 langs tal van gemeentebesturen, waarbij ze ook de lokale ondernemers uitnodigt. “Halverwege de legislatuur op lokaal niveau lijkt het ons tijd om nog eens te luisteren naar de gemeenten en de behoeften van de ondernemers. Zo kan het lokale beleid de komende jaren nog worden bijgestuurd”, aldus Achten. Onder meer Lier, Bornem, Heist-op-den-Berg, Puurs, Duffel en Mechelen passeren de revue.

Het economisch vertrouwen boomt en is het hoogst van de afgelopen vijf jaar. Uit de meest recente bevraging van de Belgische Kamers van Koophandel bij 759 ondernemers blijkt dat één op de drie werkgevers in Vlaanderen extra aanwervingen plant. 59 % van de Vlaamse bedrijven houdt het bij een status quo van hun personeelsbestand. Het ondernemersvertrouwen is sterk toegenomen ten opzichte van 2014. 65 %van de ondervraagde werkgevers heeft positieve verwachtingen voor 2016.

Ook de faillissementscijfers zorgen dit keer voor een positief gevoel bij de Kamerdirecteur. “Het is nog precair, maar het gaat opnieuw de goede richting uit. Uit de cijfers van Graydon blijkt dat het aantal faillissementen in het arrondissement Mechelen van januari tot en met november 2015 met net geen 10 % is afgenomen ten opzichte van 2014. Eind 2014 was het plaatje licht anders, met 11,42 % meer faillissementen in 2014 ten opzichte van 2013. Nu zit de regio opnieuw op het niveau van 2013. Ook het aantal startende ondernemingen stijgt stelselmatig. Beide cijfers gecombineerd, levert dit een positieve tendens voor de regio op”, concludeert Achten. “Op dat positieve ondernemersvertrouwen moeten we voortbouwen.”

Tot slot benadrukt Frédéric Achten nogmaals om met Voka – Kamer van Koophandel Mechelen en alle betrokken actoren blijvend te streven naar een economisch bloeiende regio. “We liggen geografisch in het midden, dit moet ook resulteren in het feit dat we door iedereen gezien worden als the place to be. Enkel op die manier kunnen we het economisch kloppende hart worden en blijven.”