Voka-KvK Mechelen: “Slimme kilometerheffing is het eerlijkst”

kilometerheffing1Een zestigtal ondernemers uit de provincie Antwerpen, met daarbij ook een delegatie uit de Mechelse regio, heeft woensdag op de Antwerpse zetel van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland een infosessie over de onlangs ingevoerde kilometerheffing gevolgd.

Naar aanleiding hiervan herhaalt Voka – Kamer van Koophandel Mechelen graag haar pleidooi voor de invoering van een slimme kilometerheffing voor alle wegvervoer.

Twee maanden na de invoering van de kilometerheffing voor alle vrachtwagens met een MTM van meer dan 3,5 ton blijven deze heffing en het gehanteerde systeem voor vragen en klachten zorgen, terwijl de controles op de naleving al volop lopen en ook de eerste boetes al zijn uitgedeeld.

“De hoge kost van de kilometerheffing is niet te onderschatten en kan niet altijd doorgerekend worden, wat leidt tot discussies en soms tot klantenverlies. Daarnaast kunnen er vragen worden gesteld bij de technische werking van de On Board Units. Enkele grote transportfirma’s hebben al een aantal geïnstalleerde exemplaren moeten laten vervangen”, aldus algemeen directeur Frédéric Achten van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen.

Ook de manier van facturatie en het boetebeleid vanuit het Brusselse gewest roepen heel wat bedenkingen op.

Tijdens de infosessie maakten de organiserende Kamers de aanwezigen nogmaals duidelijk dat een structurele oplossing voor de huidige mobiliteitsproblematiek meer vraagt dan louter de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens.

“Elke vrachtwagen die stilstaat in de file, betekent een kost van gemiddeld 70 euro per uur. Het aantal structurele files in België was nog nooit zo hoog. Vorig jaar stond er gedurende meer dan vijftig volle dagen meer dan 100 kilometer file. Structurele files vragen structurele oplossingen. Een intelligente kilometerheffing voor alle wegvervoer, dus ook de personenwagens, is daar een goed voorbeeld van”, stelt Frédéric Achten nog.

“De kilometerheffing mag bedrijven niet voor een dubbele belasting plaatsen. Een slimme kilometerheffing invoeren ter vervanging van de huidige verkeersfiscaliteit, zal mensen veel bewuster doen omgaan met hun mobiliteit. Bovendien is het belangrijk dat de extra gegenereerde middelen onmiddellijk worden aangewend voor een verbetering van het wegennet. Want op dat vlak is nog een achterstand weg te werken.”