Foto Agentschap Wegen en Verkeer.

Foto Agentschap Wegen en Verkeer.

Bij de opening van de Pallietertunnel zondag in Lier pleitte Voka-KvK Mechelen voor nog meer inspanningen voor een betere mobiliteit in de regio. De organisatie is tevreden dat het verkeer op de Ring in Lier vanaf maandag, na goed anderhalf jaar van werken, weer vlotter zal kunnen verlopen. “Laat ons wel hopen dat, nu de kilometerheffing extra middelen genereert, de inspanningen voor een betere mobiliteit hier niet stoppen. In de ruime regio, zelfs in Lier, zijn er nóg missing links weg te werken”, stipt algemeen directeur Frédéric Achten aan.

Voka – Kamer van Koophandel Mechelen is wel blij dat doorgaand verkeer op de Lierse Ring weer vrije baan heeft. “Niet alleen zorgt de tunnel voor een veiligere verkeerssituatie. Ze werkt een betere doorstroming op de ringweg in de hand en daar profiteert ook het Lierse bedrijfsleven van”, geeft Frédéric Achten aan. “De volgende maanden moet het kruispunt bovengronds verder worden afgewerkt, wat nog met verkeershinder gepaard zal gaan. Ik vertrouw er alleszins op dat er deze periode alles aan wordt gedaan om die tot een minimum te beperken.”

Na deze realisatie hoopt Achten dat nieuwe budgetten worden vrijgemaakt om andere knelpunten aan te pakken. “De tijd is rijp om de denkoefening rond dergelijke dossiers te starten, nu de kilometerheffing bijkomende middelen voor de overheden genereert. Die moeten in verkeersinfrastructuur worden geïnvesteerd. Zo krijgen ondernemers tenminste enige return voor de extra inspanningen die van hen worden gevraagd. De logistieke sector is nu eenmaal een belangrijke pijler van onze economie. Om ervoor te zorgen dat onze spelers concurrentieel kunnen blijven, is een vlotte mobiliteit een essentiële voorwaarde”, benadrukt hij.

Voka – KvK Mechelen vraagt al langer aandacht voor bijvoorbeeld een betere  ontsluiting van Mechelen-Noord en een betere oost-westverbinding in het arrondissement tussen Willebroek en Mechelen (N16) en Mechelen en Heist-op-den-Berg (N15). Onder meer de recente doortrekking van de R6 bewijst dat zulke investeringen lonen. “Ook Lier kan na de komst van de tunnel nog meer van zulke investeringen gebruiken. Als Lier zich als centrumstad verder wil ontwikkelen, moet er worden ingezet op bijkomende tewerkstelling en dus extra bedrijvigheid. Dan komt de ontwikkeling van Duwijck 3 in beeld”, stelt Frédéric Achten nog. “Die bedrijvenzone kan zich maar ontplooien met de nodige verkeersinfrastructuur en een goede bereikbaarheid.”