Frédéric AchtenFrédéric Achten, algemeen directeur van Voka-Kamer van Koophandel Mechelen, begint morgen aan een trip van twee weken door Azië. De eerste week maakt hij deel uit van de Belgische handelsmissie naar Maleisië en Singapore, geleid door prinses Astrid, en aansluitend vliegt hij door naar China voor de zakenreis van Voka-Kamer van Koophandel Mechelen naar de Chinese topregio’s Chengdu, Hefei en Shanghai.

Achten hecht erg veel belang aan deze missies. “Internationaal ondernemen is erg belangrijk in onze regio. In het arrondissement Mechelen zet 25% van de KMO’s in op internationaal ondernemen. Dat is veel hoger dan het Vlaams gemiddelde dat op ongeveer 10% staat. Onze speersectoren, agrofood, logistiek en chemie/farma, hebben nood aan internationale contacten. Zo kunnen kennis en investeerders worden aangetrokken voor deze regio die niet alleen strategisch ligt in Vlaanderen en België maar ook ten opzichte van het hinterland: het Rijngebied, Noord-Frankrijk, verbindingen met Centraal-Europa…”

Landen als Rusland, India en China, die gemakkelijk via de weg bereikbaar zijn, zijn volgens Frédéric Achten aantrekkelijk voor investeringen. “Het zijn groeipolen die tal van mogelijkheden bieden.”

De Belgische economische missie naar Maleisië en Singapore loopt van 22 tot 28 november. Frédéric Achten zal er vooral contacten hebben op het politieke niveau om investeerders aan te trekken, niet uitsluitend voor het arrondissement Mechelen maar ook breder, voor bedrijven in heel Vlaanderen en België. “Petra Van Bouwelen, Manager International Business van Voka-Kamer van Koophandel Mechelen, zal focussen op B2B-contacten met de plaatselijke Kamers en met mogelijke investeerders. We nemen ook digitale dossiers mee van een aantal bedrijven die ter plaatse mogelijk een afzetmarkt kunnen vinden. Die bedrijven zijn ook echt klaar om concrete projecten op te zetten. Het gaat niet om vrijblijvende gesprekken. We hebben daar eerstelijnscontacten met beslissingsmakers. Voor de agrofoodsector zijn er mogelijkheden om technologische innovaties te delen, voor cleantech zijn er opportuniteiten op het gebied van CO²-reductie en de processen die in een bedrijf kunnen worden geïmplementeerd. Er is ook een seminarie gepland over investeringen in de biofarmasector.”

Ook contacten met de lokale Kamers van Koophandel kunnen nuttig zijn. “Als we van Mechelse bedrijven vragen krijgen, moeten we ze naar de juiste personen kunnen doorverwijzen. De persoonlijke band die je met lokale beslissingsmakers kan opbouwen tijdens een dergelijke missie, is zeer belangrijk bij zakelijke contacten met het Oosten.”

Frédéric Achten ziet ook de deelname van de ministers De Crem (Buitenlandse Handel) en Reynders (Buitenlandse Zaken) als een pluspunt. “Ook met hen kunnen we tijdens de missie de banden nauwer aanhalen en de troeven en noden van onze regio voorstellen.”

De directeur van Voka-KvK Mechelen verwacht ook veel van de Voka-zakenreis naar China, waar naast een twintigtal ondernemers ook vertegenwoordigers van de Stad Mechelen, met onder meer schepen van Economie Wim Jorissen, aan deelnemen. “China is een kennisland. We gaan er onder meer de mogelijkheden bekijken om logistieke hubs op te zetten en het management van lossen en laden voor transport over het water te optimaliseren. Er gaan ook vertegenwoordigers van ODTH mee. Die hebben al Chinese bezoekers ontvangen die onder de indruk waren van de methodes die bij ODTH en TCT in Willebroek werden toegepast. Ook daar zullen we eerstelijnscontacten hebben. We hebben een collectief doel, en kunnen ter plaatse ook de contacten onderling intensiveren. We gaan er naartoe om zaken te doen, en om onze regio nog meer op de kaart te zetten.”