Foto Patrick Hattori

Foto Patrick Hattori

De drie Voka – Kamers van Koophandel van Mechelen, Kempen en Limburg bundelen de krachten voor een cyclus van vier leerrijke contactmomenten in samenwerking met het LITC (Logistiek Innovatie en Training Center), Randstad, SD Worx, VDAB en Logistiek Platform Limburg. De themareeks Mensvriendelijk personeelsbeleid is bedoeld voor de sectoren transport en logistiek.

Deze economische sectoren zijn dankzij de geografische ligging van België twee van de belangrijkste in dit land, met een concentratie van logistieke spelers en platformen op een zeer beperkte oppervlakte. Als hinterland van de haven van Antwerpen vormen de regio’s Kempen, Mechelen en Limburg het logistiek kloppend hart. “Meer en meer worden deze regio’s gebruikt als extended gateway van de Antwerpse haven. Deze rol zal in de toekomst alleen maar versterken, zeker voor de goederenstromen richting het Ruhrgebied”, zegt Frédéric Achten, algemeen directeur Voka – Kamer van Koophandel Mechelen. “Deze sectoren worden ook geconfronteerd met de nodige uitdagingen voor de toekomst. Meer dan ooit is het thema Our biggest asset is our Human Capital aan de orde voor wie goed beslagen op het ijs wil treden.”

Tijdens de opleidingsmomenten (gesitueerd tussen november en mei) worden in de logistieke academie LITC in Laakdal zowel vanuit de logistieke sector als vanuit het managementgebied HR specialisten bij elkaar gebracht rond actuele thema’s. Tijdens de bijeenkomsten volgen de deelnemers een zelf uitgestippeld parcours over relevante thema’s als werkgeversaantrekkelijkheid, flexibiliteitsinstrumenten, operationalisering van personeel en competente medewerkers in duurzame loopbanen. De theorie wordt aanschouwelijk gemaakt aan de hand van concrete cases uit de logistieke praktijk. Er is ruimte voor eigen inbreng en bekende experts zoals arbeidsmarktdeskundige Jan Denys en ondernemers uit de streek voeren het woord.

De doelgroep van deze opleidingen bestaat uit KMO-bedrijfsleiders, HR-verantwoordelijken en/of hun lijnmanagers. Elke sessie wordt afgesloten met een netwerkdrink om ervaringen uit te wisselen. Inschrijven kan via Voka-Kempen.