Voka en Thomas More Partners in Education

partnerseducationVoka – Kamer van Koophandel Mechelen en de Media- en Managementopleidingen van Thomas More-hogeschool worden voortaan Partners in Education. Zij ondertekenden hiertoe donderdagochtend een samenwerkingsovereenkomst. Beide partners engageren zich voor actueel en uitdagend onderwijs in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Zo zorgen ze samen voor studenten die de knepen van het vak kennen en goed voorbereid aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt.

Concreet stemmen beide organisaties hun activiteiten op elkaar af en breiden die waar mogelijk samen uit. “We werkten al samen met tientallen organisaties en bedrijven”, legt Karel Van Roy, groepsvoorzitter van de Media- en Managementopleidingen van Thomas More, uit. “Meestal was dit via stageplaatsen waar onze studenten zich kunnen ontplooien in reële werksituaties. Met Partners in Education gaan we een stapje verder. Voka – Kamer Van Koophandel Mechelen wil echt participeren in ons kernproces, en partner worden in het leren van studenten én docenten. Samen gaan we all the way voor innovatief en werkveldgericht onderwijs, met realistische en uitdagende leeromgevingen waarin praktijkervaring opdoen, vooropstaat.”

Ook Frédéric Achten, algemeen directeur van Voka-Kamer van Koophandel Mechelen, is opgetogen over de overeenkomst. “Een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt is onontbeerlijk. Dat we jongeren die voor een praktijkgerichte Media- en Managementopleiding kiezen, samen kunnen stimuleren tot ondernemerschap en vertrouwd kunnen maken met diverse werkomgevingen, is fantastisch”, aldus Frédéric Achten. “Ook belangrijk is dat docenten een graantje ondernemerskennis en -ervaring kunnen meepikken via gastcolleges, getuigenissen, projecten en masterclasses.”

Thomas More is een snel groeiende hogeschool in Vlaanderen, met 2700 studenten in 8 verschillende Media- en Managementopleidingen.