In samenwerking met de Algemene Administratie Douane & Accijnzen (AAD&A) ondersteunen de Voka – Kamers van Koophandel Limburg, Kempen en Mechelen zo sterk mogelijk de exportgerichte ondernemingen in hun respectievelijke regio’s. Vier keer per jaar organiseren ze een regionale werkgroep, waarin vertegenwoordigers uit de privésector aanbevelingen geven, problemen signaleren, vragen voorleggen en concrete samenwerkingen rond douane en accijnzen opzetten. Deze week kwam de werkgroep voor de tweede keer in Mechelen samen.

Voor de bedrijven die sterk exportgericht zijn, heeft de regionale werkgroep  een enorme meerwaarde. Bij export buiten de douane-unie komen exportbedrijven in aanraking met heel wat paperassen en procedures, die weliswaar noodzakelijk zijn om de handel zo correct mogelijk te laten verlopen, maar die vaak ook het exportproces danig kunnen belemmeren of vertragen.

“Deze werkgroep biedt bedrijven de kans om de obstakels die zij bij export ondervinden, rechtstreeks voor te leggen aan de Algemene Administratie Douane en Accijnzen. In overleg met de bedrijven zal die dan nagaan hoe bepaalde exportprocessen kunnen worden geoptimaliseerd. Deze mogelijkheid tot overleg is niet onbelangrijk, aangezien er de laatste jaren op het vlak van douaneformaliteiten heel wat veranderd is”, benadrukt Petra Van Bouwelen, manager International Business van Voka – KvK Mechelen. “Met de intrede van het nieuwe douanewetboek afgelopen jaar en de Brexit volgen er bovendien nog meer aanpassingen.”

Ook verschillende bedrijven uit het arrondissement Mechelen maken deel uit van deze werkgroep: Biocartis, Mazda Europe, Capsugel, Gondrand, CG Global, Actius, Hino Motors en Borealis.

Deze tweede bijeenkomst handelde onder meer over de procedure bij aankomst van T-documenten, verschillen bij lossing en regularisaties. Ook de richtlijnen met betrekking tot anti-forestallingmaatregelen kwamen aan bod en het concept Customs Competence Centers werd toegelicht.  Er werd een stand van zaken gegeven over de herbeoordeling van vergunningen en er werden vragen gesteld over het gelijkstellen van processen voor koerierdiensten en over oorsprongverklaring in het geval van proformafacturen.  De beëindiging van de vergunning domiciliëringprocedure bij uitvoer leidde dan weer tot vragen in verband met de laadplaats-vergunning.

Tijdens de douanedag die ter evaluatie van de werking georganiseerd werd, zijn een aantal verbeterpunten geopperd: meer inzetten op AEO-bedrijven, de verschillen tussen de douaneregio’s wegwerken, proactief inzetten op ICT en meer en betere opleidingen organiseren over douane.