Vlaamse steun voor projecten groene warmte

groenewarmteBedrijven en andere organisaties die investeren in nieuwe projecten van groene warmte met een capaciteit van meer dan 1 MW, restwarmte of biomethaan-injectie kunnen tot en met 4 februari steun aanvragen bij de Vlaamse regering.

De ontvankelijke investeringsprojecten worden beoordeeld en gerangschikt. Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld over de gunstig gerangschikte investeringsprojecten tot de budgettaire enveloppe met een inhoud van 8,2 miljoen euro opgebruikt is.

Projecten kunnen worden voorgesteld bij het Vlaams Energieagentschap (VEA). De Vlaamse regering zette de ruim 8 miljoen euro opzij voor nieuwe projecten die niet in aanmerking komen voor groene stroom- of warmtekrachtcertificaten, noch voor (strategische) ecologiesteun. 6,2 miljoen euro is bestemd voor restwarmteprojecten en telkens 1 miljoen euro gaat naar groene warmte- en biomethaanprojecten.

Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen en op tijd zijn ingediend, worden binnen hun categorie (groene warmte, restwarmte en biomethaan) gerangschikt op basis van het aangevraagde steunpercentage. Hoe lager het percentage, hoe hoger de projecten worden gerangschikt. De indiener bepaalt zelf voor welk percentage van de kosten hij steun aanvraagt. Europa legt de maximumgrens vast. Als twee projecten hetzelfde steunpercentage aanvragen, wordt het eerst ingediende project hoger gerangschikt.