Vlaamse smart systems industry geeft 22.000 mensen werk

PeterSimkensDe Vlaamse smart systems industry staat voor een omzet van ruim 8 miljard euro en een toegevoegde waarde van 2,8 miljard euro en stelt 22.000 mensen tewerk. Dat blijkt uit een studie die DSP Valley, een vzw die ongeveer 125 bedrijven uit de sector vertegenwoordigt, uitvoerde ism de KU Leuven en die werd voorgesteld op de Smart Systems Industry Summit in Congrescentrum Lamot in Mechelen.

DSP Valley vertegenwoordigt bedrijven die bezig zijn met de productie van micro- en nanochips en die systemen bouwen waar dergelijke chips bij worden gebruikt. In het Mechelse zijn Cochlear en Achilles Design uit Mechelen, Xetal uit Bonheiden en Synaptix uit Niel lid van DSP Valley.

De cijfers uit het onderzoeksrapport hebben betrekking op 2012 en houden rekening met ongeveer driehonderd bedrijven. Daar horen ook filialen van buitenlandse groepen bij. Onderzoeksinstellingen zoals Imec werden niet meegeteld en softwareontwikkelaars werden enkel bijgevoegd als er een duidelijke link is met de hardware. Daarom zijn de cijfers volgens de onderzoekers nog een onderschatting van de werkelijke economische impact van de sector.

Uit een analyse van het aantal octrooien in Vlaanderen blijkt dat het aandeel van de micro- en nano-elektronicabedrijven daar groter is dan in België en in de rest van Europa. “Dat komt in zekere zin door de keuzes die de Vlaamse regering in de jaren tachtig maakte met het DIRV-plan”, zegt Peter Simkens, directeur van DSP Valley. “Europa vraagt de lidstaten nu om meer uitgesproken keuzes te maken in hun technologiebeleid, maar in Vlaanderen is die keuze eigenlijk al grotendeels gemaakt.” De sector blijft nog groeien. “Het aantal nieuwe bedrijven ligt er 20 à 30 procent hoger dan het Vlaams gemiddelde, ondanks de relatief hoge opstartkosten.”

DSP Valley is actief in vijf subsectoren: communicatie en ICT, mobiliteit en transport, gezondheid (met bijvoorbeeld Cocklear dat hoorimplantaten maakt), energie en domotica.